Kartet viser over 13.000 turer som ble startet ved Storo senter fra juni til august i år, og hvor de endte. Her er det pendlere, mammaer og pappaer, det er de som skal rekke noe, og det er de som skal hjem etter en lang dag på shopping. Men kanskje viktigst av alt: det er folk som har latt bilen stå. Vi vil gjerne bidra til at enda flere gjør det samme.

Mer enn 50 prosent av Voi-brukere i Norge sier at de har redusert bruken av bil i større eller mindre grad. De er med det i Europatoppen når det kommer til å kombinere delte elsparkesykler med kollektivtransport. Nå vil vi at det skal bli enda enklere å la bilen stå!

Det er stor etterspørsel etter elsparkesykler både i sentrum og i bydelene i Oslo. Mange ønsker å pendle til og fra jobb når kollektivtransporten fyller seg opp og står i det som virker som en endeløs kø. Spesielt mellom 7 og 9 vi ser et markant hopp i utilgjengelighet av elsparkesykler. Da er det nærmere 40 prosent av brukerne som opplever å ikke finne en tilgjengelig elsparkesykkel.

Heldigvis finnes det en løsning!

Vi mener kommunen bør se til Bergen og Stavanger. Som Oslo har de delt byen i ulike soner, men de har ikke pålagt antallsbegrensninger i de ytre sonene.

Har bydelene i Bergen og Stavanger endt opp som oppsamlingsplasser for elsparkesykler? Nei, det har blitt områder hvor både tilgjengelighet og fremkommelighet er høy. Det gir oss muligheten til å tilpasse tilbudet vårt i langt større grad til både sesong og tid på døgnet, som resulterer i tilgjengelighet for våre brukere og fremkommelighet for alle andre som ferdes i trafikken.

En dynamikk i reguleringene gjør det også mulig for å oss å være en enda bedre støttespiller i kollektivtrafikken. Vi kan agere raskt om det skulle være trafikale utfordringer, og vi kan justere flåten vår i takt med rushtid, arbeidstid og fritid. Alt i alt bidrar dynamiske reguleringer til mindre rot og mer ryddighet, og til at vi gjennom sesongen kan levere et mikromobilitetstilbud som er skreddersydd behovet i de ulike delen av byen.

Vi tror ikke det er bilen i seg selv som er populær, men muligheten den gir til å komme seg enkelt fra et sted til et annet. Derfor må kommunen legge til rette for at det finnes fullgode alternativer som sikrer tilsvarende muligheter når bilen tas ut av ligningen. Det gjøres med et fleksibelt kollektivsystem, et dynamisk regulert elsparkesykkelmarked, og økt satsing på gang- og sykkelvei.

Hver for oss kan vi gjøre litt, men sammen er jeg sikker på at vi kan gjøre byen mindre avhengig av bilen.