SØNDRE ÅSEN: Bydel Sagene ba tidligere i vår Bymiljøetaten om å fremskynde prøvestengingen av Kyrre Grepps gate ved Haarklous plass til 1. mai.

Bymiljøetaten svarte da følgende:

«Bymiljøetaten har mottatt bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel om å stenge Haarklous plass i skoleferien. Det bes om at det foretas tellinger både før og etter stengetiltaket, og at stengingen gjøres permanent dersom tellingene viser ubetydelig trafikkøkning i omkringliggende gater. Bymiljøetaten har mange oppgaver som skal utføres i april og har av den grunn ikke kapasitet til å fremskynde prøvestengingen av Kyrre Grepps gate til 1. mai. Vi tar sikte på å stenge veien når skolens sommerferie starter 22. juni».

– Lite hensiktsmessig å stenge 22. juni

Bydel Sagene ba igjen om en revurdering, med tanke på at det vil "være lite hensiktsmessig ettersom man vil være så langt ut i sommersesongen at det ikke vil være rom for å benytte det bilfrie området."

Bydelen skal arrangere nærmiljøfest på Haarklous plass den 4. mai, og bydelen mener dette vil være en viktig arena for å lansere stengingen av gaten, invitere beboerne i nærmiljøet til å ta det nye arealet i bruk og benytte engasjementet til å igangsette tiltak som for eksempel dyrkningskasser og anlegg for ballspill, sykkellek og rekreasjon.

– Svarer ikke

Sagene Avis tok kontakt med seksjonssjef Fredrik Monclair for å høre hva som er nåværende status for planene.

– Bymiljøetaten har ikke svart på vår siste henvendelse, sier han.

– Vi skal ha bydelsdager der til helgen, så vi hadde ønsket å lansere stengingen da og invitere folk til å gi innspill. Det skal også være kongelig besøk 14. mai, så vi hadde ønsket å snakke om dette da. Bymiljøetaten sier de trenger 14 dager til å varsle nødetatene og 1 uke for å gjennomføre telling av trafikkøkning i omkringliggende gater. Hadde de begynt med dette da vi søkte, hadde de jo rukket det, påpeker han.

– De satser på 22. juni, men skoleferien har begynt da. Da er jo folk borte på ferie. Vi syns dette er firkantet, vi håper på å få dette til tidligere.

Ber om forståelse

Bymiljøetaten ber om forståelse for at det tar noe tid å få gjennomført en slik stenging, da det er en del praktiske ting som må på plass.

– Vi gjennomfører stengingen så raskt som det lar seg gjøre. Fra Bymiljøetaten mottok bestillingen fra byrådsavdelingen 13.4.18 har vi satt opp tellepunkter for å måle trafikken, og disse tallene mottok vi i dag 30.4. Vi må varsle nødetatene, som må få dette inn i sine systemer for å unngå at de kjører feil og med det får lengre utrykningstid. Vi må også ha fysisk materiell, en betonggris, som må bestilles fra en ekstern leverandør, sier presseansvarlig hos Bymiljøetaten, Monica T. Olsen.

Hun påpeker også at det er mulig for bydelen å søke om stenging av gaten i forbindelse med arrangementer.

– Det er en annen prosess og gir mulighet for å sette opp skilt midlertidig.

LES OGSÅ:

Vil stenge gata, fordi den deler parken i to

Ett skritt nærmere å stenge Kyrre Grepps gate

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!