STORO: Torsdag åpnet kinodirektør Ivar Halstvedt Norges største kinosenter, Odeon på Storo, med blant annet 14 helt nye saler.

I presseinvitasjonen lå også informasjon om at det er i planene å kunne nyte et glass vin, mens man ser på film.

– Vi ønsker å tilby kundene muligheten til å ta med et glass vin eller øl inn i salene som er på øvre plan. Det blir da et begrenset utvalg av forestillinger i de salene som ligger i nærheten av baren, forteller kinodirektør Ivar Halstvedt.

Han fortsetter:

– Det blir litt som på teater, hvor man tar seg et glass i forkant av forestilling og kan ta med seg inn, men uten at det er en spesifikk 18 års grense for øvrige gjester. Oslopublikummet kjenner dette gjennom lang tid ved Gimle kino. Vi vil også understreke at dette ikke gjelder alle saler, så det vil være rikelig med forestillinger som er helt alkoholfrie. Både den store IMAX-salen og alle saler på nedre nivå vil være uten alkoholservering.

Tar tid

Men foreløpig kan ikke alkohol nytes i noen av kinosalene. Det tar tid med tilbakemeldingen på skjenkebevillingsøknaden. Ikke for loungen og baren i kinobygget, den er i boks. Men med en eventuell bevilling i salene.

– Vi er overrasket over hvor lang tid dette tar. Vi sendte inn søknaden 17. november, bydelen mottok sakspapirene 21. november. Men så var det ønske om ytterligere dokumentasjon om eierforhold, noe vi sendte avgårde 21. januar, fortsetter Halstvedt.

– Saken havnet etter det vi kjenner til, tilbake hos saksbehandler, for videreutredning av hva praksis er på kino og servering. Dette skulle normalt være gjort i høringsrunden, slik vi oppfatter det, så vi ble noe overrasket over denne utviklingen.

Enormt lerret, varme i setene og 14 helt nye saler

Næringsetaten svarer

– Odeon Oslo har fått ordinær serverings- og skjenkebevilling for bar og lounge, og tilknyttet foajé. Den delen av søknaden som omhandler salene, har vi ikke ennå behandlet ferdig, sier Siv L. Seljevold, kommunikasjonsrådgiver i Næringsetaten.

Hun legger til:

– Vi fikk søknaden inn fra Odeon Oslo 16.11.2017. Bydel Sagene varslet oss om at de ikke ville klare å holde sin 28-dagers frist for å sende oss sin høringsuttalelse etter at de hadde fått søknaden fra oss. Søkeren hadde ikke sendt oss alt vi trengte av dokumentasjon i første omgang, så vi hadde komplett søknad først 23.01.2018. Først 05.02.2018 hadde vi Bydel Sagene sin høringsuttalelse i hende og kunne starte saksbehandlingsprosessen.

– Nå er søknaden under vurdering, og som sedvanlig når en søknad er under behandling, kan vi dessverre ikke uttale oss om detaljene før vi har fattet vedtak, avslutter Seljevold.


Saken

I skjenkebevillingssaken som var på høring tidlig i februar, står det blant annet følgende i sakspapirene:

«Etablering av ny storkino på Storo.

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling inne i 6 kinosaler i 2. etasje, inkludert storsalen som strekker seg over to etasjer. I tillegg søkes det om serverings- og skjenkebevilling i bar i 2. etasje med sitteplasser for 250 gjester.

Det søkes ikke om skjenkebevilling for brennevin.

Det søkes ikke om skjenkebevilling i kinosenterets underetasje, som etter opplysning fra søker er der barne- og familefilmer skal vises. Mindreårige har således ikke adgang til kinoens skjenkeareal. Det er også separate toaletter, kiosk og foaje slik at publikum som skal på forstilling i underetasjen ikke skal benytte fasiliteter i skjenkesonen.»


Bydelens uttalelse

I bydelens høringsuttalelse til Næringsetaten, skriver bydelen 5. februar:

«Sak vedrørende søknad om skjenkebevilling ved Storo kinosenter, Vitaminveien 11A, ble behandlet i Helse- og mestringskomitéen 01.02.2018. Under følger utdrag fra møteprotokoll:

Søknad om skjenkebevilling - Storo kinosenter. Vedtaket er enstemmig. Helse- og mestringskomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknaden fra Svensk filmindustri kino AS, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for servering ved serveringssted Storo kinosenter, Vitaminveien 11 A, med åpnings-/skjenketid inne til klokken 01.00/00.30, får følgende utfall: Søknad om åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, innvilges.»

Saksgang

Generelt er saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er på rundt tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, Kemnerkontoret, bydelene og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, eller har bemerkninger til saken, står det på Næringsetatens nettsider.

I Forskrift om servering, salgs- og skjenkebevillinger, står det i paragraf 4:

§ 4.Behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger

  • Generelle retningslinjer

Ved behandling av søknad om salgs- og skjenkebevilling skal det bl.a. legges vekt på følgende forhold, i tillegg til lovpålagte høringsinstanser:

- skatte- og avgiftsmyndighetenes uttalelse
- bydelsutvalgets uttalelse
- sammenholdt med øvrige alkoholpolitiske hensyn, jf. alkoholloven § 1-7a.

Alle som får brev om vedtak får vite at det er mulig å klage. Klagefristen er tre uker fra datoen brevet er mottatt. Klagen sendes til Næringsetaten, som videresender den til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse. Et eventuelt søksmål kan reises når det er gått seks måneder fra en klage første gang ble fremsatt, hvis Fylkesmannen ikke har fattet vedtak i saken.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!