Helgen 4. og 5. mars skal Sagene MDG ha årsmøte og vedta tidens miljøpolitikk, som forhåpentligvis gjør at vi kan vinne flere velgere.

Jeg, BU-leder på Sagene, har sittet i programkomiteen og har hatt ansvar for blant annet funkispolitikk og kulturpolitikk. I tillegg til å vedta ambisiøs politikk på likestilling som gjør at alle kan leve gode liv i byen vår, har vi i Sagene MDG også egne interesser som vi ønsker at Oslo MDG skal prioritere ved eventuelle byrådsforhandlinger.

Sagene er en delt bydel og vi har stort behov for grøntareal og ikke minst gratis møteplasser. Grøntareal som er tilgjengelig er også utjevnende tiltak. Derfor ønsker vi i Sagene MDG at årsmøtet skal vedta et punkt om at Oslo MDG skal fortsette å jobbe for å realisere stor park i Nydalen. Jeg mener at vi har ansvar for å fortsette å kjempe for stor park i Nydalen.

Videre er det viktig at vi kan hindre en utvikling, slik vi har fått i Nydalen, andre steder i bydel Sagene og byen forøvrig. Derfor ønsker vi et punkt om at det må stilles større krav til utbyggere som trenerer og ikke leverer på forutsetninger gitt i overordnede planer og lokale behov. Vi vil ha en formulering om at kommunene må aktivt gå inn for å få på plass en positiv utvikling på Torshovtoppen som i dag forfaller, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Vi vil også åpne Bjølsenfossen i Akerselva og dette forslaget er programkomiteen enig med oss i.

Programkomiteen har også avvist forslaget om å utvide bilfritt byliv til å inkludere delbydeler som Torshov og Sagene. Som BU-leder på Sagene er det viktig for meg at vi jobber for at Sagene-folk også får nytte av bilfritt byliv. Nå i sommer får vi muligheten til å se hvordan Torshovgata blir og kan lære av det for fremtidige prosjekter. Gode og gratis møteplasser er viktig i en delt bydel som vår med store ulikheter. Bilfritt byliv skal utvikles og utformes med beboerne, derfor kommer vi også til spørre folk på Torshov hva de ønsker seg i Torshovgata når det blir bilfritt i sommer.