Torshovdalen er et yndet naturområde for en stor del av Oslos befolkning. Grünerløkka, St.Hanshaugen, Sagene og Bjerke er alle bydeler som ligger nært og nyter godt av de store områdene dalen har å by på.

For barn og unge er Torshovdalen et naturlig samlingspunkt mellom bydelene hvor mange fra samme skolekrets eller vennegjeng samles. På grunn av sin lokasjon, huser Torshovdalen i dag Torshovdalen aktivitetshus.

Dessverre er aktivitetshuset slitt og gammelt. Det er få insentiver som forteller barn og unge at akkurat her skal de samles, bruke energi og bygge en positiv kultur i nærområdet. I stedet er Torshovdalen preget av et slitt aktivitetshus, dårlig belysning og lite aktiviteter. Dette gir grobunn for at området ikke utnyttes til sitt beste formål.

Fritidsklubber er et mye etterlengtet tiltak i Oslo, hvor formålet er å gi barn og unge et alternativ slik at de kan få bygget gode vaner og store vennekretser i hyggelige og trygge rammer. Nettopp derfor er det så viktig at vi ivaretar det grunnlaget som allerede eksisterer i Torshovdalen.

Foreldrene og beboere samt selve aktivitetshuset er enige. I 2022 laget arkitekter med barn i området et fantastisk forslag for det potensialet aktivitetshuset har, for alle aldersgrupper. Både engasjementet og viljen er til stede. Det eneste som mangler er politisk gjennomføringsevne.

Selv om engasjementet og viljen fra foreldrene er stor, så har det dessverre manglet politisk vilje og drahjelp i denne saken. Dette vil vi gjøre noe med! For å sikre at Torshovdalens muligheter utnyttes til det fulleste, har Sagene Venstre jobbet sammen med våre Venstre-kollegaer i bystyregruppa og avsatt 5 millioner kroner til rehabilitering av Torshovdalen aktivitetshus.

Ved å løfte frem aktivitetshuset, løfter man frem hele Torshovdalen. Voksne, barn og unge har alle vist et sterkt engasjement for området, nå skal også politikken være med.