(Nordre Aker Budstikke) Det opplyser Arve Rosland, leder for kommunikasjon og byutvikling i Bymiljøetaten. Det er entreprenøren som søker dispensasjon fra støyforskriften, og de skal allerede ha varslet berørte naboer.

– Dette gjør vi for å sikre nødvendig fremdrift da det ikke vil bli arbeidet på de inneklemte dagene 16. mai og 27. mai, sier han, og beklager på vegne av etaten eventuelle ulemper dette medfører for nabolaget.

Dette gjøres blant annet for å kunne tilby arbeidstakerne som pendler langfri de aktuelle helgene, uten å at det går utover fremdriftsplanen for prosjektet.

Det foregår for tiden arbeid med å anlegge sykkelfelt og fortau i Tåsenveien. Les mer om arbeidet her.

Rosland opplyser at det er snakk om samme type arbeid som det som skjer hver dag i Tåsenveien, verken mer eller mindre, men det som er nytt er at det skjer på en lørdag.

Det er i hovedsak gravearbeid som skal utføres lørdag, men det vil være behov for noe transport av masser på lastebil og dumper.

Selv om det lørdag vil bli støy fra arbeidene, vil det ikke være «sterkt støyende» ifølge Bymiljøetaten – slik som sprenging, banking, spunting, pigging og så videre.

«Arbeider som foregår utenfor tidsintervaller det er gitt dispensasjon for kan også oppleves som støyende uten at det er i strid med støyforskriften,» skriver entreprenøren.

Manuell dirigering av bussen

Det er svært store forsinkelser på bussrutene som går gjennom anleggsområdet i Tåsenveien, opplyser Bymiljøetaten.

– For å avhjelpe situasjonen vil vi i rushtiden begynne å dirigere trafikken manuelt under t-banebroen der det er enveiskjørt. Dette vil vi gjøre frem til den øverste delen av veien er ferdig asfaltert og lysreguleringen fjernet, etter planen i løpet av uke 21 (neste uke, journ.anm.).

Det har siden april vær skiltet gjennomkjøring forbudt i Tåsenveien nettopp for å bedre fremkommeligheten for buss i rute. Det er anbefalt omkjøring i Maridalsveien.