Bydel Sagene sa i fjor opp Oslohjelpas leiekontrakt i Vannvokterboligen, som ligger i Riflegata 13 på Bjølsen. De flytter inn i det kommende innbyggersenteret i Drøbakgata 1 på Sagene.

– Oslohjelpa har hatt hele bygget. Vi kan leie ut til ulike formål, eiendommen er regulert til allmennyttige formål. Bygget er på gul liste, så det er begrenset hvilke leietaker-tilpasninger vi kan gjøre. Det er ett års oppsigelsestid på leiekontrakten med Oslohjelpa. Siden vi nylig har mottatt oppsigelsen er det for tidlig å si noe om videre bruk på det nåværende tidspunktet, sa Marte Svenneby i Oslobygg KF, som forvalter eiendommen, til Sagene Avis i fjor.

Vannvokterboligen står per i dag ledig, da det fortsatt ikke funnet noen ny leietaker, sier Svenneby til lokalavisa 1. juli.

– Finnes det en plan for midlertidig bruk, og hva tenker Oslobygg om prosessen videre?

– Vi har ikke noen aktuelle interessenter for øyeblikket. Den står på listen vår over ledige bygg, som er anbefalt rehabilitert, sier Svenneby.