(Avisa Oslo) I 2021 mottok 19 523 husholdninger sosialhjelp i Oslo. Hver fjerde av disse hadde barn. Altså vil anslagsvis 5.000 husholdninger med barn omfattes av økningen byrådet foreslår.

Økningen innebærer at tillegget for barn opp til 10 år går fra 1.739 kr per måned til 3.304 kr. For aldersgruppen mellom 11 og 17 år øker det aktuelle tillegget fra 2.303 til 4.376 kr. Byrådet setter av 20,8 millioner kroner i år for å innføre de økte tilleggene. Fra 2023 øker budsjettposten til 60,4 millioner kroner, hvis byrådet får flertall for det reviderte budsjettet sitt.

– Vi har sett at barnetilleggene våre har vært lave over tid, sier byråd for arbeid, integrering og sosialhjelp Rina Mariann Hansen til Avisa Oslo.

Hun understreker at barnefamilier med sosialhjelp er i en krevende økonomisk situasjon.

– I noen tilfeller er den økonomiske situasjonen desperat. Vi håper at det økte tillegget kommer familiene til gode, og at barna det gjelder får det bedre, sier byråd Hansen.

Hun understreker at økonomisk sosialhjelp er kortvarig. I snitt mottar mottaker-husholdninger sosialhjelp i fem måneder i Oslo.

– Det skal være kortvarig. Men det betyr likevel ikke at det skal være så lite penger at det blir vanskelig å få endene til å møtes, sier Rina Mariann Hansen.

I tillegg økes satsene for enslige med barn fra 8.777 til 9000 kroner.

Framleggingen av de økte satsingene kom i et revidert budsjett der byrådspartiene vektla økonomisk måtehold.

Da Avisa Oslo spurte Hansen om hun opplevde det som en politisk seier at den aktuelle økningen kommer på hennes post, svarte byråden følgende:

– Det er mest av alt en seier for feltet som handler om å utjevne forskjeller og å gjøre det lettere for de som har minst penger, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen til Avisa Oslo.

Det reviderte Oslo-budsjettet er ennå ikke vedtatt i bystyret. Byrådet bestående av Ap, MDG og SV er avhengige av støtte fra eksempelvis Rødt, som har vært byrådets budsjettmakker de siste årene.

LES OGSÅ: