I vedtaket fra Bymiljøetaten i Oslo kommune gis de tre selskapene tillatelse til å leie ut totalt 8.000 «små elektriske kjøretøy» for sesongen 2023. Sesongen varer fra 1. april til 31. mars.

Syklene er fordelt med 2.667 sykler hver til Voi og Lime, og 2.666 sykler til Ryde – den eneste heleide norske aktøren.

Disse tre selskapene er best egnet til å oppnå formålene med tillatelsesordningen, mener Bymiljøetaten.

Lime tilbyr kun elsykler.

– Bymiljøetaten ser positivt på dette. Det kan medføre at andre brukergrupper tar i bruk tilbudet, og at kjøretøyene blir benyttet over større avstander enn det som er normalt med elsparkesykkel, sier divisjonsdirektør Rune Gjøs i Bymiljøetaten.

Strammet inn

– Det har vært vondt å være ute av Oslo uten å se våre sykler i byen. Nå er vi tilbake fra 1. april. Vi er absolutt klare, sier en fornøyd direktør Tobias Balchen i Ryde til Avisa Oslo.

Sommeren 2021 var det rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo. Mot slutten av sommeren strammet Oslo kommune kraftig inn og satte et tak på 8.000 fordelt på tolv aktører. I fjor ble antall aktører redusert til tre, og Voi, Tier og Bolt fikk tillatelse.

– At vi får drive utleie også i 2023-sesongen ser vi på som en stor tillitserklæring, og vi vil fortsette arbeidet for bedre tilgjengelighet, bedre framkommelighet, og færre biler i byen, sier Christina Moe Gjerde i Voi i en pressemelding.

Færre sparkesykler

I praksis blir det nesten 3.000 færre elsparkesykler i Oslo denne sesongen, ifølge Shifter.no , ettersom Lime kun leier ut elsykler og ikke elsparkesykler.

Tier og Bolt må dermed fjerne sine sykler fra hovedstadens gater fra 1. april, men har mulighet til å klage på vedtaket innen tre uker.

Les også

Voi-sjefen: Dette viser 13.000 turer fra Storo