- Uten frivilligheten så ville vi vært et så mye fattigere samfunn! For at de store hjertene i bydel Sagene skal kunne skinne, trenger vi alle de varme og stolte hendene som stiller opp og bidrar i frivilligheten. Jeg er derfor også veldig stolt over å være nestleder i en bydel som ser viktigheten, og som hver dag jobber for å bidra til å legge til rette med gode rammevilkår.

Vi har nå lagt bak oss «Frivillighetens år 2022» og ser inn i fremtiden. Vi har nå gått inn året vi skal høste av et fantastisk feståret i frivillighetens tegn. Vi skal skape nye muligheter hvor felleskapet som frivilligheten står for, skal gro og få muligheten til å være den skapende og varme hånda i samfunnet vårt.

Når vi la budsjettet for i år, gjorde vi folkevalgte noen prioriteringer. Vi ga frivilligheten bortimot en million kroner mer å arbeide for i 2023. For vi vet at disse pengene blir mye mer verdt når frivilligheten får disponere dem. Men det er ikke bare i år vi har gjort dette.

I bydel Sagene har vi i mange år jobbet systematisk sammen med frivilligheten. Dette for å sikre at frivilligheten har gode rammevilkår og muligheter til å nå ut til hele befolkningen med sitt arbeid. Vi har sørget for samarbeidsavtaler som gir forutsigbarhet. Årlige tilskudd og nye retningslinjer som skal treffe frivilligheten og behovet som er i vår bydel. Dette gir barn mulighet til livslang læring, når de starter i korpset. Varme måltider til eldre. Trygget og varme når frivilligsentralen gir ut julegaver før jul. Dette er et helt vesentlig supplement til det bydelen skal gi av kommunale tilbud.

Nå lever vi i en tid hvor frivilligheten betyr ekstra mye. Mange kjenner på at det blir strammere økonomisk. Samtidig som verden virker å være ubalanse, med krig i Europa og pandemi i bakhodet.

Jeg opplever å møte foreldre som ikke har råd til å betale kontingenten hos idrettslaget. Eldre som fryser fordi de er redd for å bruke strøm. Barn som forteller at de redde for det som skjer i Europa. Dette gjør inntrykk. Vi folkevalgte må gjøre det som står i vår makt i regjering, kommune og bydel.

Men hva kan vi folk flest bidra med i denne tiden? Jeg vil oppfordre alle til å bidra i frivilligheten på den ene eller andre måten. Jeg vet at vi er helt avhengige av frivilligheten i denne tiden. Felleskapet som frivilligheten står for, er helt grunnleggende i å skape det trygge og varme samfunnet vårt.

Det fine med frivilligheten er at du på den ene siden gir, men på den annen side får så utrolig mye igjen. – Og jeg vet hva jeg snakker om! Jeg elsker frivilligheten!

Selv har jeg ledet skolekorpset på Bjølsen, sittet i styret i Sagene IF, og til daglig jobber jeg i Norges Handikapforbund, en frivillig likestillingsorganisasjon som jobber for funksjonshemmedes rettigheter.

Så bli med du også. For frivilligheten trenger deg, Sagene trenger deg.

Det er kun når frivilligheten og bydelen spiller på lag at vi blir den bydelen vi er så stolt av. Den varme, fine bydelen med det store hjertet! – og igjen Tusen takk til alle som bidrar i nettopp frivilligheten.