For meg er det ingen tvil, det som er styrken i de kommunale boligene er folka som bor der. Ellers hadde de ikke klart å bo der. Det er mange utfordringer både med standarden på boligene, hva man må betale og hvilke personer som skal bo sammen i disse blokkene. Men de som bor der står i det. Man kan kanskje si at mange ikke har noe valg, men sett utenfra så står de i det, og til dels står de godt sammen til tross for tøffe liv og harde levekår.

Når det er åpen halvtime i bydelsutvalget kommer det innimellom beboere også fra de kommunale boligene for å snakke om de ulike utfordringer i de har i de kommunale boligene. Det kan gå på sammensetningen av beboere (eksempelvis barnefamilier sammen med folk med rus og psykiske problemer) og standarden på boligene. Det er en stor styrke at de som bor i disse boligene organiserer seg og er flinke til å formidle de utfordringene de har i demokratiske fora. Noen forhold som blir tatt opp kan bydelen gjøre noe med, og det blir satt inn mange tiltak fra bydelens side for å støtte de som bor i de kommunale boligene. Men det er helt klart mye mer som bør og kan gjøres. Og det kan også være en utfordring for bydelen å påvirke andre etater, og få gjort nok da Sagene bydel har mange kommunale boliger.

Også ressursene vi som bydel får tildelt oppleves heller ikke å stå i forhold til hvor mange kommunal boliger vi har. Men vi som bydelspolitikerne prøver å formidle dette der vi har muligheter til det. Når det er sagt så var det et gedigent vedlikeholdsetterslep sittende byråd med Raymond i spissen tok over for 8 år siden. 18 år med blått styre hadde virkelig ikke gjort noe bra for standarden på de kommunane gårdene. Og behovet for å vedlikeholde av disse gårdene har vært enormt. Mye er gjort og mye gjenstår.

Jeg tror veldig på å involvere de det gjelder når man skal finne gode tiltak. Da jeg leste innlegget til Kristian Dragland i Vårt Oslo ble jeg veldig glad. Gode initiativ fra de som opplever utfordringene på kroppen er gull verdt for oss lokale politikere. Forslaget hans om solceller på takene på de kommunale blokkene er veldig godt. Vi trenger mer fornybar energi i et klimaperspektiv, og med dagens strømpriser kan det jo bli en real innsparing på sikt for de som bor i disse blokkene. I Sagene Aps program er solcelletak i bydelen noe vi vil jobbe for å få mer av.

Også det å tenke på beredskap (lager av mat, vann, batterier osv.) for sårbare grupper i nødsituasjoner slik som i de kommunale gårdene er et veldig godt innspill. Dette må vi ta med oss videre i beredskapsarbeidet i Sagene bydel. Og dette er et fint spørsmål for oss bydelspolitikere å rette til bydelsadministrasjonen slik at vi får mer innsikt i hvilke planer og tiltak som vil bli satt inn ved en nødssituasjon. Takk for et godt innspill, Kristian Dragland.

Når styrken ved de kommunale boligene er folka så tenker jeg styrken ved Sagene bydel er mangfoldet. Det er også mange som ikke bor i de kommunale gårdene i bydel som opplever harde levekår og fattigdom. Samtidig settes det stadig prisrekorder på omsetninger av boliger i bydelen. Vi er mange forskjellige folk som bor i Sagene bydel, men dessverre er det altfor synlig hvilke blokker som er kommunale eller utleieboliger av dårligere standard. Det som imidlertid er bra er at forskjellige folk med forskjellige bakgrunner møtes på tvers her i bydelen; i barnehagen, på skolen, hos Sagene IF, på Sagene-fest, på biblioteket, på Sandaker senter, på Frivillighetssentralen og i Torshovparken. Og det er utrolig sunt å ikke bare omgås folk som er prikk lik seg sjøl. Her på Sagene ser vi imidlertid at forskjellen på levestandard mellom folk er blitt for stor. Men det at vi ser det må vi gjøre til vår styrke. Å se det og vedkjenne seg det er det første steget! Så må vi jobbe hardt for å endre på det! Å bekjempe ulikheter og følgende av ulikheter er et hovedpunkt i Sagene Aps bydelsprogram. Et godt tiltak som denne bydelen har satset på er sommerjobber til ungdom som et bidrag på veien til mer varig høyere inntekt.

I programmet går vi også inn for at det må komme et områdeløft for Sagene (på lik linje med for eksempel områdeløftet for Gamle Oslo/Tøyen). Mange frivillige i bydelen avhjelper situasjonen hver dag slik som Sagene IF og Frivillighetssentralen. Og mange ansatte i bydelen jobber hardt med disse problemstillingen knyttet til kommunale boliger og levekårsutfordringer generelt hver dag. Allikevel trenger vi mer krefter og et løft! Styrken ligger i folka som bor her og jobber her, men de fortjener at noen løfter samme med dem!

Les også

Bråk, skyting, knivstikking og voldtektsforsøk i blokka: – Det er jævlig trist å bo her

Les også

– At beboere i omsorgsboliger og kommunale boliger betaler markedsleie, er hjerterått