(Nordre Aker Budstikke) Mandag 19. september starter Sporveien arbeidet med å skifte spor og sporveksler i Storokrysset. Det betyr at trikken får midlertidige holdeplasser ovenfor og nedenfor krysset, og det blir redusert fremkommelighet for biltrafikken i perioden arbeidet pågår, opplyser Sporveien til Nordre Aker Budstikke.

– Storokrysset er i utgangspunktet et tungt trafikkert kryss, og med anleggsarbeid midt i krysset blir trafikkavviklingen ekstra krevende. Vi håper flest mulig bilister velger å reise kollektivt eller finner alternative kjøreveier mens vi gjør høyst nødvendig vedlikehold for trikken i Storokrysset. Trafikk til Kjelsås og Grefsen bør vurdere å svinge av ved Sinsen eller Tåsen, og unngå Storokrysset, sier Tone Manum, banesjef trikk i Sporveien.

Hun opplyser videre at anleggsperioden strekker seg fra mandag 19. september til trikken kjører som normalt igjen, fra tirsdag morgen 11. oktober.

Arbeidene skjer fordi skinner og sporveksler i Storokrysset er veldig slitt og må skiftes før vinteren kommer, ifølge Sporveien. Det vil samtidig bli lagt ny asfalt rundt trikkeskinnene. Sporveien sier videre at arbeidet er delt inn i to faser hvor det jobbes på forskjellige plasseringer i krysset. Det er planlagt å jobbe dag og kveld fra klokken 07-23. Noe nattarbeid vil også være nødvendig, og Sporveien varsler berørte naboer i forkant av nattarbeidet.

– Når vi er ferdig vil Storokrysset være langt tryggere og bedre for trikken og passasjerene, og ny asfalt rundt trikkeskinnene vil være et pluss for annen trafikk, sier Manum.

Bymiljøetaten er parallelt i gang med et større prosjekt for ombygging og oppgradering av Storokrysset. Les mer om «nye» Storokrysset: – Bilistene skal gis lavest prioritet

Midlertidige trikkeholdeplasser

Trikken vil ikke kjøre over Storobrua i anleggsperioden. Det blir etablert en midlertidig trikkeholdeplass øverst i Grefsenveien, rett nedenfor Storokrysset og innkjøringen til Vitaminveien.

– Holdeplassen står klar onsdag 21. september, men inntil denne tas i bruk er siste stopp før Storo Grefsenveien trikkeholdeplass. Dette gjelder mandag 19. og tirsdag 20. september. I løpet av siste hele dag i anleggsperioden, mandag 10. oktober, vil den midlertidige holdeplassen bli fjernet. På motsatt side av krysset kommer det også en midlertidig holdeplass der trikken normalt svinger inn mot Grefsen vognhall. Denne vil betjene reisende til og fra Kjelsås, sier Manum til Nordre Aker Budstikke.

Trikken til og fra Kjelsås vil i byggeperioden gå via Trondheimsveien. Sporveien oppfordrer folk til å finne oppdatert reiseinformasjon og rutemønster via Ruter-appen eller ruter.no

– La bilen stå, reis kollektivt

For gående og syklende blir det få endringer, men fotgjengerfeltet over trikkeholdeplassen vil bli stengt i perioder.

– Vi oppfordrer alle i området til å la bilen stå og reise kollektivt de to siste ukene før høstferien. Det er mitt klare råd hvis man skal ferdes i området de neste ukene. I tillegg er det viktig å følge skilting rundt Storokrysset, både for bilister, gående og syklende, oppfordrer Manum.

Fra neste uke kan barn reise på samme billett som voksne