SAGENE: Lovisaprisen, som er Bydel Sagenes miljø- og kulturpris, ble utdelt i Sagene kirke tirsdag 26. april.

Det var en rørt Stein Erika Skøyeneie som mottok prisen til stormende jubel fra publikum i kirka. Kantoren ble overrasket av bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) etter orgelkonserten.

Se video av at Asfaha forteller hvorfor det er nettopp Skøyeneie som har fått prisen i år, og Skøyeneies takketale, lenger ned i saken!

– Dette er en anerkjennelse fra en hel bydel og det politiske livet. Det er også en slags folkets pris, Hønse-Lovisa var jo en viktig kvinne av folket. Dette er så stort og rørende. Du snakker om å bli tatt på senga! Jeg har ikke ant noe, jeg er helt satt ut! sier Skøyeneie til Sagene Avis etter overrekkelsen.

Det betyr ekstra mye for Skøyeneie å få denne prisen akkurat i år, forteller han. Det er 50 år siden loven som forbød homofili ble opphevet:

– Og den første solidaritetsgudstjenesten var her! Sagene kirke har vært et arnested for det ene og det andre. Denne prisen deler jeg gladelig med alle som har tatt de tunge takene, slik at en transperson kan stå her og ta imot Lovisaprisen 50 år senere. Det er virkelig stort. Og jeg deler den med alle i kirken!

Hør talene her

Steins takketale:

Derfor fikk han prisen:

Lovisaprisen

Den har fått navnet fra Oskar Braatens skuespill «Ungen», der figuren Hønse-Lovisa viser et stort sosialt engasjement for sine medmennesker og miljøet rundt dem.

Lovisaprisen skal deles ut til noen som har gjort et fremragende sosialt eller kulturelt arbeid i vår bydel, eller til noen som har gjort en innsats for det fysiske miljøet.

Lovisaprisen ble for første gang utdelt i 1995. Prisen består av et diplom og en statuett laget av bildehugger Nina Sundbye - en forminsket utgave av statuen «Hønse-Lovisa» som er plassert på den lille grønn plassen der Thurmannsgate møter Stockfletsgate på Sagene.

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, bedrifter, menigheter, organisasjoner eller lag som tilhører bydelen. Bydelens ansatte eller valgte politikere kan ikke motta prisen dersom disses ordinære virkefelt inngår som en vesentlig del av begrunnelsen. Det er arbeidsutvalget som, på vegne av Sagene bydelsutvalg, plukker ut en verdig vinner av prisen.

TIDLIGERE VINNERE AV LOVISAPRISEN

 • 2021: Sagene IF, for deres innsats for barn og unge i bydelen gjennom 100 år. De tar samfunnsansvar ved å ha gratis aktiviteter og idrettsskoler, og er en viktig inkluderings- og integreringsarena.
 • 2020: Sagene Bokhandel, for å skape glede over gammel og ny litteratur, og for å ha skapt en viktig møteplass for alle litteraturinteresserte.
 • 2019: Sagene Torshov Historielag, for deres viktige rolle i lokalsamfunnet ved å gi opplysning om fortiden, for at vi skal kunne forstå nåtiden og bygge opp et godt, trygt og inkluderende lokalsamfunn.
 • 2018: Harald Øyen, som frivillig sykler eldre på ut tur og ærender. Han henter også brød til både Torshov kirke og Frivilligsentralen.
 • 2017: Aslaug Holm, regissør av filmen Brødre, som skildrer en oppvekst på Sagene.
 • 2016: Skeid for klubbens rolle innen aktivisering og inkludering av lokale barn og unge
 • 2015: Hussein Ali for å ha startet opp leksehjelp for barn på Bjølsen
 • 2014: Lillebjørn Nilsen for inspirasjon til unge utøvende kunstnere i bydelen
 • 2013: Anne Mette Hegdahl for sin kulturspredning i Hønse-Lovisas hus
 • 2012: Kjersti Evensen for sitt pionerarbeid for steppdansen
 • 2011: Tom Skjellum for sitt brennende engasjement for amatør- og lokalkulturen
 • 2010: Merethe Hannestad, forkjemper for beboernes rettigheter i boligstrøket River’n
 • 2009: Visegruppa Sagene Ring for godt nærmiljø- og kulturarbeid i tekster og konserter
 • 2008: Odvar Mysterud for sin butikk med «sjel», en møteplass på Sagene
 • 2007: Greta Tuft for hennes innsats for forskjønnelse av området ved Sagene Ring
 • 2006: Veien blir til … for sitt sosiale og kulturelle arbeid og tilbud i Hønse-Lovisas Hus
 • 2005: Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus for kulturhistorisk arbeid i bydelen
 • 2004: Sagene Nærmiljøsenter for medvirkning til positiv involvering av folk i bydelen
 • 2003: De norske Lenker, Oslo 89 for aktivt arbeid innen rusomsorg
 • 2002: Historiker Gro Røde for lokalhistorisk arbeid og boka Livet langs elva
 • 2001: Hanna Hernæss for allsidig frivillig innsats, bl a på Sagene/Bjølsen eldresenter
 • 2000: Thore Wolfgang Ferger for mange års innsats innen barne- og ungdomsidretten
 • 1999: Lise Eskedal og Gerd Svenfors for innsats i Askeladden barne- og ungdomsteater
 • 1998: Skuespiller Grethe Ryen for start av og drivkraft i Lilleborg Amatørteater
 • 1997: Organist Tom Wiklund for bred musikkvirksomhet i Torshov kirke
 • 1996: Torshov Kunst- og Kulturforening for kunstutstillinger og -foredrag
 • 1995: Arne Gjesti for et bredt sosialt arbeid og for etablering av Sagene Samfunnshus

STEIN SKØYENEIE FIKK LOVISAPRISEN

«Et enstemmig arbeidsutvalg i bydel Sagene har bestemt å tildele Lovisaprisen 2022 til Stein Erika Skøyeneie.

Lovisaprisen deles ut til noen som har gjort ekstraordinær innsats for å bedre det fysiske miljøet eller tilsvarende kulturelt eller sosialt arbeid i bydelen.

I år er det 20 år siden Stein startet i Sagene kirke som kantor og 40 år siden Stein sin orgelkarriere i Oslo.

Stein har gjennom sitt engasjement bygget opp flere frivillige kor med tilhørighet i Sagene og Iladalen kirker. Stein har styrket og utviklet det frivillige musikk- og kulturlivet i bydel Sagene. Du har stått i spissen for å gjøre Sagene kirke til en mangfoldig og raus kulturkirke for alle som bor her og for Oslo.

I 10 år har Stein hver tirsdag spilt gratiskonserter til bydelens innbyggere med stort oppmøte, og har utviklet Sagene som musikalsk arena for kirkemusikk.

Å gi denne prisen til Stein er å gi prisen for LHBT+, kvinnerettigheter, det frivillige kulturlivet, likså det profesjonelle. For Stein er en aktivist og forkjemper for folka som bor her. 8. mars-konserter, rosa/regnbue-messer og lysvesper som gir profesjonelle artister en lokal scene og ikke minst korene som du dirigerer. Du gjør Sagene varmere og rausere.

Stein er også initiativtaker til festivaler og arrangementer i bydelen.

Stein Erika har under korona tatt orgelmusikken ut til folket gjennom å åpne kirkedørene og lage lytteposter på kirkeplassen.

Gratulerer med velfortjent Lovisapris.»