Mannen ble dømt til sju års fengsel for å ha knivstukket kvinnen gjentatte ganger. Ifølge dommen var hun et tilfeldig offer, og hun fikk store indre blødninger. Mannen ble også dømt for trusler mot et vitne som kom til stedet.

51-åringen har erkjent handlingene, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet fordi han hevder han ikke husker noe av det som skjedde.

– Vi anker fordi vi mener det i dette tilfellet er riktig med en tidsubestemt straff, altså forvaring, sier statsadvokat Jeanette Westlund Hegna til NRK.

Mannen er tidligere dømt for to lignende hendelser.