I Oslo kommune er det valg til bystyre og til bydelsutvalg, 8. og 9. september. Du kan også forhåndsstemme frem til 6. september, se her hvor du kan forhåndsstemme i bydelen. Sagene Avis vil frem mot valget presentere toppkandidatene i alle lokalpartiene som stiller til valg til Sagene bydelsutvalg.

BYDEL SAGENE: Det første og viktigste for Liberalistene er alltid å stoppe sløsingen. Og det å være en ombudsmann for skattebetalerne på bydels- og kommunenivå. Det handler mye om å bruke pengene der kjerneoppgavene ligger, og ikke på alt mulig annet, forteller Liberalistene Sagenes toppkandidat til bydelsutvalget, Vegard Nøtnæs.

Han tar opp saken om at Bydel Sagene satte av 200.000 kroner til veterinærutgifter, som et eksempel.

– Det er noe vi ville sagt tydelig nei til. Det er ikke en offentlig oppgave. Det er helt urimelig at hvis jeg har kjæledyr, så skal jeg ta skattepenger fra deg. Idéen med dette er at når man gjør private valg, så må man også bære ansvaret for de valgene. Vi opplever det som urimelig at offentlige budsjetter belastes med det, kjæledyr er tross alt en valgfri ting. Så la jeg merke til at det var ganske bred støtte for det. Sånn vi ser det, er veldig enkelt for politikere å love mer og mer som høres fint ut, men som til sammen blir en stor sum. Vi vil all den tid bydelen har ansvaret for eldreomsorg og andre kjerneoppgaver, bruke pengene der. Til det skinner av dem.

Her kan du se oversikt over partiene som stiller til valg til Sagene bydelsutvalg, med alle kandidatene

For mye på kulturtilbud

Han mener også bydelen bruker for mye penger på kulturtilbud.

– Det mener vi ikke er en kjerneoppgave for kommunen. Hvis vi hadde fått nok innflytelse, ville vi stoppet det også, sier han og fortsetter:

– Vi er tilhengere av private tilbud og konkurranse mellom tilbud, både på eldresentre, barnehager og hva det måtte være. Vi er også tilhengere av etableringsfrihet og å være positive fra bydelens side til at de får etablere seg. Det er en indirekte form for sløsing om man ikke driver tilbudene så effektivt som man kunne.

Liberalistene vil blande politikken inn i færre ting. De vil åpne byen for mer fri utvikling, alt fra næringsfrihet til etableringsfrihet, og at man lemper på sonereguleringen så man får et mer dynamisk forretnings- og uteliv.

– Vi vil at samfunnet drives frem av de sivile og private kreftene, ikke kommunen. Vi vil helst desentralisere helt inn til individet, hvis vi kan.

– Viktig med en skattebetalernes ombudsmann-rolle

– Hvordan vil akkurat du gjøre en forskjell i bydelen?

– Først og fremst gjennom akkurat disse tingene, og å få noen inn som faktisk skiller mellom hva som skal være politikk og hva som skal være privatliv. Vi vil bruke kommunen til kjerneoppgaver, og fortrinnsvis redusere de kjerneoppgavene. Vi vil overlate mer ansvar til den enkelte i bydelen og i byen generelt.

– Føler du bydelsutvalget (BU) blir hørt? Syns du BU burde ha større vedtaksrett?

– Nå skal jeg være helt ærlig. Dette er første gang vi stiller i bydelen, så vi har absolutt ingen erfaring med hva som foregår her. Jeg var med på å skrive kommuneprogrammet for Oslo, og vi er for desentralisering av makt. Men det må være meningsfull makt. Så mitt inntrykk av BU er at man i all hovedsak sitter og fordeler et budsjett, mer enn at man bestemmer. Da kan det fremstå som noe unødvendig, men jeg skal ikke være veldig bastant på det. Prinsipielt er det et fint utgangspunkt at makten ligger nærme folk. Bare det er en meningsfull makt. Det handler om at vi mener det er viktig at det kommer en skattebetalernes ombudsmann-rolle inn i alle styringsnivåer. Slik at det er noen som drar de prinsipielle linjene for hva vi skal drive med gjennom politikken. Vi håper på å få den rollen.

– Fint signal til resten av politikerne hvis Liberalistene blir større

– Hvorfor skal folk stemme på akkurat deg?

– Fordi jeg er dypt engasjert i de tingene partiet står for, så jeg vil ta på alvor å være den ombudsmannen vi påberoper oss å være. Jeg mener både stat og kommune tar altfor mye makt fra enkeltmenneskene. Jeg brenner for å desentralisere og få det brakt tilbake til oss som bor her, og ikke gjennom komitéer av politikere. Jeg syns også det er et veldig fint signal til resten av politikerne hvis Liberalistene blir større. For da begynner de å bekymre seg over om de har slappet av for lenge, hvis de som vil ha mindre politikk blir politikere.

Vegard Nøtnæs

Alder: 41
Fritidsinteresser: – Jeg spiller gitar og sjakk på veldig lavt nivå. Jeg er programmerer både på jobb og fritid. Ellers liker jeg å være sosial med venner.
Bosted: – Jeg er fra Hadeland, bor på Torshov.
Yrke: – Jeg er spesialrådgiver i HR på Oslo universitetssykehus. Jeg har studert i Bergen, vært befal i Forsvaret, jobbet i en heisbedrift og vært selvstendig næringsdrivende.


Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!