– I et par år nå har gateskiltet vårt, Birch-Reichenwalds gate, stått i en vinkel som har gjort det umulig å lese. Jeg har meldt ifra til bydelen, men ingenting har skjedd, skriver en leser til Sagene Avis.

Skiltet står i enden av gata, ved Espira Grefsen Stasjon barnehage, og er vendt vekk fra gata. Lokalavisa hørte med Bymiljøetaten om de vil rette opp i dette, slik at skiltet skal være lesbart fra både kjørebanen og gangvei.

Presseansvarlig i Bymiljøetaten, Monica T. Olsen, informerer at dette raskt vil tas tak i:

– Jeg har meldt det til veidriften vår, som sier at det skal rettes opp i løpet av uken.