SANDAKER: Sandakerveien 74 har vært en gjenganger i domstolene siden leilighetene i bygget sto ferdig i 2007-2008, etter å ha blitt konvertert fra kontorformål, skriver Estate.

Bygget ble oppført på 1970-tallet, og var under ombygging i 2007-2008. Arealet i femte og sjette etasje ble da utvidet noe.

Seksjonseierne og sameiet havnet i etterkant i tvist med entreprenrøren vedrørende mangler ved enkeltleilgheter og bygningsmassen.

I mai 2021 avsa Oslo tingrett dom hvor det het at Kaefer Construction AS er erstatningspliktig for utgifter til utbedring av mangelfull brannisolering. Sameiet ble også tilkjent sakskostnader på rundt en million kroner, skriver Estate videre.

Kaefer anket dommen og partene møttes igjen i Borgarting lagmannsrett i mars i år. Lagmannsretten har kommet frem til at de anførte grunnlagene for erstatningsansvar ikke kan føre fram, og Kaefer må frifinnes.

Lagmannsretten dømmer sameiet, hvor det er 133 seksjonseiere, til å betale sakskostnadene til Kaefer for både tingretten og lagmannsretten. Samlet beløper disse kostnadene seg til nærmere 2,6 millioner kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Les hele saken i Estate