De fleste har fått med seg at en snøfattig vinter og en rekordtørr vår har gitt oss vannmangel i Oslo. Det vi ser nå er nemlig en varslet katastrofe, og hadde partiet som har styrt i nesten 50 av de 60 siste årene tatt politisk handling så hadde både Oslo og Sagene sine innbyggere sluppet å lide under vannmangel.

Mange av oss som bor i bydelen har hatt et nært forhold til Maridalsvannet. Det er alt fra gode turer, treningsøkter med høy puls og naturliv med utsikt over åsene som omkranser Oslo. Alt dette gjør vi når vi kan ha behov for å komme oss ut av bylivet på Sagene. Men vi glemmer ofte at vannet også er Oslos eneste og viktigste kilde til vann. I mange tiår har vi hatt behov for å støtte oss på noe mer enn bare Maridalsvannet.

Det er planen når vi om seks år også skal få vann fra Holsfjorden utenfor Oslo, men veien til 2028 er lang, og mangelen på vann er dessverre noe som vil kunne bli en gjenganger hver sommer fremover. Frem til 2028 er vi ikke bare avhengig av snø og regn, men vi er også nødt til å stille oss selv spørsmålet om hvordan vi har havnet i denne situasjonen.

Dessverre har vi havnet i denne situasjonen på grunn av Høyre og deres inkompetanse til å ta denne saken på alvor. Høyre igangsatte ikke, på tross av mange, veldig klare både advarsler og oppfordringer, om at denne investeringen burde bli gjort.

Vi kan ikke glemme at Høyre og deres partnere styrte denne byen i hele 18 år, og det må være nærliggende å kunne spørre seg selv hvorfor de ikke valgte å gjøre noe med en så omfattende sak tidligere. På grunn av Høyre kommer ikke ny vannforsyning til å stå ferdig før i 2028, og det er kun Oslos innbyggere dette går utover. Det kunne skjedd før, men dessverre måtte Arbeiderpartiet ta ansvar ved å få gjennomslag for dette.

Sannheten er at man utsatte saken i alle år fordi man trodde man sparte penger. Nå rydder det nye byrådet med Arbeiderpartiet opp, men vi kommer til å lide for gamle synder en del år til.

Klimaendringene gjør oss mer utsatt for tørken vi ser den dag i dag. Vi er nødt til å kutte utslipp, og forberede byen på at klimaet blir annerledes i framtida. Inntil den tid er det viktig at en så viktig sak som drikkevann blir prioritert. Det kan jeg love alle på Sagene på vegne av Arbeiderpartiet som styrer byen.