Når man går inn på kommunens nettsider og blar igjennom listen over utekontakter i bydelene, så ser man at vår bydel er den eneste i Oslo som ikke har utekontakter. Det er fordi det i fjor ble bestemt at midlene til denne ordningen ikke skal videreføres. Vi i Sagene Høyre har hele tiden vært tydelige på at dette tilbudet må tilbake.

Hva gjør så disse utekontaktene? Utekontaktene er ansatte i bydelen som ifølge Oslo kommune driver med «forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 10-23 år». Dette gjør de gjennom å oppsøke barn og unge der de er, for eksempel på skolen, fritidsaktiviteter eller andre, mer uformelle arenaer. Dette er særlig viktig i en bydel som Sagene, der mange opplever å havne utenfor grunnet problemer hjemme, på skolen eller knyttet til rus.

Vi i Høyre mener at det skal være lov å lykkes, men det skal også være lov å trå feil. Forebyggende ungdomsarbeid gjør at ungdom som sliter blir sett før det blir en sak for politiet eller NAV. Hvis man har noen man er trygg på og som lytter til deg, kan de hjelpe deg å endre kurs før problemene blir for store. Derfor er forebyggende team og utekontakter utrolig viktige. Hvis vi skal få flere til å fullføre videregående og jevne ut forskjellene vi har i bydelen, må vi starte med tidlig oppfølging. Derfor går Sagene Høyre til valg på å få tilbake utekontaktene i bydelen, samt en ruskonsulent.

Selv om de fleste kjenner seg trygge i bydel Sagene, så viser Ungdata-undersøkelsen fra i år at det er færrest ungdomsskoleelever hos oss som føler seg trygge i nærområdet sitt, sammenlignet med de andre byområdene i Oslo (vestkanten, indre og ytre øst og Nordstrand/Østensjø). Det er rimelig å anta at et forebyggende team som var synlig i bydelen både hadde ført til mer opplevd trygghet, men også faktisk trygghet, siden de hadde plukket opp de som driver med rus og ungdomskriminalitet.

Sagene kan bedre enn at vi ignorerer barn og unges behov for trygge voksne som ser dem. Hvis du vil ha en bydel som satser på barn og unge og trygghet for alle, da må du stemme Sagene Høyre i år.

Les også

Vi trenger innsikt i ungdomsmiljøene våre for å forebygge kriminalitet