Innbyggere og helsepersonell i Bydel Sagene og Bydel Grünerløkka jobber sammen med oppstartsbedriften Vilje Bionics, i utviklingen av en ny generasjon hjelpemiddel for personer med nedsatt funksjonsevne i armer og hender.

Oppstartsbedriften utvikler en motorisert ortose, en robotarm, som skal tillate brukeren å utføre aktiviteter i dagliglivet, uten hjelp fra hjemmesykepleie eller BPA i like stor grad som i dag.

– Bydel Sagene ønsker å bidra til utvikling og forbedring av velferdsteknologi og hjelpemidler som fører til mestring og mulighet for en bedre hverdag for våre innbyggere. Derfor deltar Bydel Sagene i dette utviklingsprosjektet med Vilje Bionics, som vi syns har en realistisk mulighet til å utvikle ny teknologi som virker, sier Inger-Lise Myklebust, assisterende bydelsdirektør i Bydel Sagene, i en pressemelding.

Med en eldre befolkning og et fokus på selvstendiggjøring fra brukere og helsepersonell, ser mange til teknologi i samspill med menneskene som løsningen:

– Bydel Grünerløkka satser på innovasjon og vi ønsker mulighetene teknologien gir velkommen. Bruk av førstehåndskunnskap fra helsepersonell til å utvikle nye teknologiske løsninger og hjelpemidler, som den motoriserte ortosen til Vilje Bionics, vil kunne gi et bedre helsetilbud til innbyggere og bidrar til ansattes faglige utvikling, sier avdelingsdirektør helse og mestring i Bydel Grünerløkka, Jorunn Botten.

– Viktig satsningsområde for byrådet

Bare i Norge blir ca. 11.000 rammet av slag i året og ca 45 prosent av disse sliter med lammelse i en arm. For mange betyr det en annerledes hverdag med hjelpemidler, hjemmesykepleie, legebesøk, BPA og oppfølging av ergo- og fysioterapeut. Dette kan være overveldende og føre til sosial isolasjon, følelse av uselvstendighet, og at man er en byrde for familie og venner. Dette er noe bydelene og Vilje Bionics ønsker å gjøre noe med – å gi brukere hverdagen tilbake, står det videre i pressemeldingen.

Prosjektet er også en viktig del av Oslos strategi om innovasjon i helsetjenesten. Derfor har prosjektet fått stor oppmerksomhet fra flere politikere. Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), følger godt med:

– Prosjektsamarbeidet mellom Bydel Sagene, Bydel Grünerløkka og Vilje Bionics er veldig spennende for kommunen. Vilje Bionics utvikler et hjelpemiddel som vil gi bedre livskvalitet til mange mennesker med funksjonsnedsettelser. Innovasjon i helsetjenesten vår er et viktig satsingsområde for byrådet, og gjennom SmartOslo øker vi samarbeidet mellom kommunal helsetjeneste og oppstarts- og vekstbedrifter. Denne formen for utviklingssamarbeid mellom bydeler og bedrifter bidrar både til nye og bedre helsetjenester, god næringsutvikling og nye arbeidsplasser, sier Evensen.

Bydelen bidrar med helsepersonell

Som en viktig del av prosjektet har et tverrfaglig team med brukere, helsepersonell fra bydelene, designere fra EGGS design og ansatte i Vilje Bionics gjennomført en workshop der partene jobbet sammen for å finne ulike løsninger på gripehjelpemiddel som skal være en del av ortosen.

Der fikk fysioterapeutene og ergoterapeutene fra bydelene benyttet sin helsefaglige ekspertise til å påvirke utviklingen av hjelpemiddelet. Bydelene har inngått et samarbeid med Vilje Bionics gjennom støtteordningen Smart Oslo:

– Å kunne samarbeide med kommunen har brutt ned alle antagelser jeg hadde om hvordan Oslo jobber. Det engasjementet, kunnskapen og nytekningen som vi har møtt har overgått alle forventninger. Det har vært en glede å kunne jobbe med så flinke folk som brenner for det å gjøre hverdagen til brukerne bedre. Det er spennende å kunne se at strategien til bydelene jobbes med daglig og at det å tenke innovativt er forankret i hele systemet, sier Martin Bogstrand, prosjektleder Smart Oslo.

Startet i 2015

For Vilje Bionics startet alt i 2015 da Mangor Lien ble gradvis lam i armene. Hans bror, Terje, som er professor i robotikk, begynte da å lage den første prototypen da brødrene ikke fant et hjelpemiddel som kunne kompensere for funksjonstapet til Mangor. Med den første prototypen kunne Mangor utføre enkle aktiviteter som å spise, pusse tenner og drikke selv.

Gründerne i Vilje Bionics har tatt over arbeidet og er nå syv fulltidsansatte som jobber med å føre hjelpemiddelet til markedet. De har blant annet et samarbeid med eksperter ved St. Olavs Hospital, Trøndelag ortopediske verksted, Ortopediteknikk og med rådgivning fra helsefaglige eksperter fra Seksjonen for hjerneslag ved Ullevål.

– All vår utvikling skjer med brukeren i fokus. Brukersentrert utvikling er i vårt DNA. Vi har gjennomført dybdeintervjuer, fokusgrupper, workshops og brukertester. Alt for å sikre et så godt hjelpemiddel for de som trenger det og for de som skal jobbe med teknologien. Her har samarbeidet med Oslo vært uvurderlig, de har hjulpet oss med både innsikt fra et helsefaglig perspektiv og brukerperspektiv, sier Martin Bogstrand, prosjektleder for Smart Oslo.