– Nå må kommunen passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i forbrukerorganisasjonen Huseierne, i en pressemelding.

Hvor mye mer vi må betale for å bo i egen bolig i 2023 varierer veldig mellom landets storbyer. I Oslo stiger bokostnadene i år med over 50.000 kroner. I Trondheim er økningen over 30.000 kroner. Tilsvarende tall for Bergen er nærmere 26.000 kroner, mens kostnadene ved å bo i egen bolig stiger 24.000 kroner i Stavanger og 18.000 kroner i Kristiansand.

Dette viser prognosetall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

– Svært høye tall

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer eiendomsskatt, kommunale, gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Økte renteutgifter og høye strømpriser bidrar til de økte bokostnadene. Men også økte kommunale avgifter er med på å dra bokostnadene opp.

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

På landsbasis vil bokostnadene stige med 16 prosent, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Morten Andreas Meyer i Huseierne.

Han har en oppfordring til de folkevalgte:

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt.

Han mener politikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Ønsker avgiftsfritak

I oktober 2022 la Huseierne frem Bokostnadsindeksen for femte år på rad. Den viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende.

– Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine. Samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak i boligene våre for å spare strøm, sier Morten Andreas Meyer.

Generalsekretæren i Huseierne mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Så mye vil det koste å bo i landets fem største byer i 2023:

Kommune

2022 (kr)

2023 (kr)

Endring 2022-2023

Oslo

215.434

266.564

24 prosent

Bergen

161.264

187.078

16 prosent

Stavanger

159.212

183.215

15 prosent

Trondheim

148.211

178.481

20 prosent

Kristiansand

147.485

165.737

12 prosent

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2022. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.