Ruter melder onsdag følgende:

Torsdag 16. mars fra klokken 15:30-15:45 gjennomfører førere av trikk, T-bane og busslinje 20, 21, 23, 24, 28, 34, 37, 54, 70, 74, 76, 71A, 71B, 72C, 75A, 75B, 75C, 78A og 78B i Oslo en politisk streik som vil føre til stans i kollektivtrafikken.

Videre står det at transportmiddelet kjører til nærmeste holdeplass og vil stå der til streiken er over. Forsinkelser må påregnes, også på andre busslinjer.

Reisegarantien gjelder ikke under streiken.

På grunn av strømprisene

Avisa Oslo har tidligere omtalt den varslede streiken. Det er Oslo Sporveiers Arbeiderforening som streiker, og det gjør de på grunn av høye strømpriser:

«Sporveien er hardt rammet av høye strømkostnader. Dette har påvirkning på våre arbeidsplasser og kan gi betydelige konsekvenser på kollektivtilbudet. (..) Dårlig politisk styring av strømprisene skal ikke ramme gode velferdstilbud som kollektivtrafikk, skole og idrettsanlegg i Oslo og resten av Norge», har foreningen uttalt i en pressemelding.

Foreningen skal holde fanemarkering utenfor Stortinget samme dag, med budskapet «politisk kontroll over strømprisene nå».