Torshov-beboer, bydelsansatt og lokalpolitiker for Rødt, Reza Rezaee, døde søndag 30. oktober, 62 år gammel.

Rezaee har som ansatt i bydel Sagene, som ildsjel og nærmiljøaktivist siden 1999, blitt et kjent navn i bydelen vår, både hos barn, ungdommer og voksne:

– Det er helt utrolig å gå rundt på Sagene, det er ikke mulig for meg å bruke fem minutter på å gå til butikken. Det er en tett bydel hvor det er lett å bli kjent med hverandre, og det er alltid noen å snakke med, har han tidligere fortalt Sagene Avis.

Rezaee har jobbet mye med bo- og nærmiljøet og har vært med på å utvikle Samvirke-modellen i bydelen, en modell som er basert på en tanke om at hver beboer og ethvert nærmiljø er i stand til å virke og fungere med medvirkning fra offentlige og frivillige aktører.

Rezaee brant for bydelens ungdommer og mente alltid at de er en enorm ressurs. Han har som koordinator for Bydel Sagenes sommerjobbprosjekt stått på for at hundrevis av ungdommer har fått sommerjobb hver sommer i flere år.

Send inn din hilsen i vår kondolanseprotokoll her:

– Alltid åpen, raus og inkluderende

– Reza var bydel Sagene. Han var ikke bare en folkevalgt, han var så mye mer. Alle som ferdes og bor i bydel Sagene vet hvem han er. Han hadde så mye engasjement – fredsarbeid, bomiljøtjenesten og som folkevalgt. Nå har vi mistet en av de aller største, sier fungerende bydelsutvalgsleder Jørgen Foss (Ap) til Sagene Avis.

Videre forteller Foss om en uredd mann som alltid gikk foran. Rezaee turte å flytte grenser i politikken, men også gjennom sin helt spesielle væremåte.

– Han var alltid åpen, raus og inkluderende.

Rezaee lærte Foss en ting han alltid vil ta med seg videre:

– Han sa: «Du er ikke en politiker, du er en folkevalgt.» Det var viktig for ham å ha dette i bakhodet. Reza hadde et liv, og det livet var bydel Sagene. Vi har mistet en person som var helt unik for bydelen. Det er helt ubeskrivelig at han er borte, vi har blitt fattigere på Sagene.

Foss er tydelig berørt, men smiler likevel når han tenker tilbake på alle forhandlingene han har hatt med Rezaee i bydelsutvalget:

– Han var en hard forhandler. Men det var alltid respekt. Jeg har snakket med alle gruppelederne i dag, det er ordet «respekt» som går igjen hos alle om Reza.

– Engasjementet vil leve evig

Men det er ikke bare en folkevalgt som har gått bort, påpeker Foss. Utrolig mange hadde et forhold til Rezaee, også ungdommene.

– Hans store engasjement for sommerjobben var en livsstil for ham, det var et engasjement som kom fra hjertet. Mange unge har det vondt nå.

Rezaees engasjement vil leve evig, påpeker Foss. Det han har gjort for bydelen vil ikke bare forsvinne.

– Arbeidet for barn og unge, demokratiet, antirasisme – det er arbeid som vil leve evig. Vi folkevalgte tar med oss dette videre. Jeg tenker alltid på hans engasjement for antirasisme, det betydde så mye for ham. Dette engasjementet var nesten ubeskrivelig, det var Reza som person. Det er ikke mange mennesker som lever og ånder for så mye. Han gikk med stråhatten og ryggsekken fra Torshov til samfunnshuset, og han var genuint opptatt av mennesker, sier han og fortsetter:

– Den sorgen som er i bydelen nå, den er tung. Mange har et forhold til ham som kollega, kamerat og familie. Jeg vet jeg har alle politiske partier med meg når jeg sier at tankene går til de aller nærmeste.

– Et stort tomrom

Det har kommet mange meldinger på Rezaees Facebook-side, mandag ettermiddag. Blant dem som har lagt igjen noen ord, er partileder Bjørnar Moxnes (Rødt). Han skriver blant annet:

– Du etterlater et stort tomrom. Det vil merkes av alle oss i Rødt, av ungdom og eldre på Sagene, av alle du har stått sånn på for gjennom så mange år - med smittsom entusiasme, inkluderende, vennlig og oppmerksom, og med et skarpt blikk for urett og stort engasjement for rettferdighet og sosialisme. Jeg veit vi er mange som vil stå på videre for det du trodde på og kjempet for.

Ansatt i Bydel Sagene, Cathrin Dahl-Johansen, skriver også gode ord om sin tidligere kollega:

– Kjære Reza. En utrettelig kamp for rettferdighet, og alltid på lag med de som trenger det mest. Alltid på jakt etter nye måter å få verden i riktig retning. Ingen har lært meg mer om respekt, makt, samvirke, sosialisme, rettferdighet, likeverd og dugnad enn deg. Du jobbet for 100, og var alltid der for de som trengte deg. Tapet av deg vil gi sorg til uendelig mange. Telefonen kimer, og folk roper: Er det virkelig sant? Det blir tungt nå, men vi skal ta ditt engasjement videre. Hvil i fred, kjære Reza. Det var en fryd å jobbe skulder ved skulder med deg.

Fikk pris

Rezaee ble i år hedret med Laila Kjelman-prisen for sin innsats i nærmiljøet, og for sitt lange engasjement med å utvikle møteplasser for alle i bydelen.

Styret har samlet en oversikt over alt Rezaee har jobbet med, som gjorde at han fikk prisen:

Reza Rezaee fikk pris

Rezaee har har gjennom sitt virke som sosialarbeider/samfunnsarbeider og ansatt i bydel Sagene, som ildsjel og nærmiljøaktivist siden 1999, blitt et kjent navn i bydelen vår. Han har jobbet mye med bo- og nærmiljøet og har vært med på å utvikle Samvirke-modellen i bydelen. Denne modellen er basert en på en tanke om at hver beboer og ethvert nærmiljø er i stand til å virke og fungere med medvirkning fra offentlige og frivillige aktører. Beboere skal involveres i prosesser og ikke kun informeres av ansatte i offentlig sektor eller store frivillige organisasjoner.

Nærmiljøet og utvikling av det sosiale lokalsamfunnet har vært Rezaees utgangspunkt for alle hans aktiviteter gjennom disse siste 23 årene. Han ble ansatt i bydelen i et nærmiljøprosjekt i 1999, finansiert av Handlingsplan for Indre Øst (HIØ 1997-2006).

Han bosatte seg i bydelen like etter og har vært ansatt, beboer og lokalpolitiker siden.

I bydel Sagene har han tilrettelagt og vært støttespiller for at beboere i kommunale boliger (ca. 2200) har fått muligheten til å påvirke bo- og nærmiljøet sitt og få en stemme overfor systemene i bydelen.

Han startet leksehjelpsordningen (fem forskjellige tilbud) i lag med foreldre og frivillige medhjelpere. Arbeidet er basert på et Samvirke der offentlige tjenester (NAV, skolen, biblioteket og Frivillighetssentralen) stiller opp med lokaler, og pensjonister og frivillige stiller opp med sin tid og kunnskap. Foreldre skal alltid være med i organisering og skal ha tilsyn med støtte fra NAVs bomiljøtjeneste i bydelen.

Sammen med ildsjeler og frivillige i nærmiljøet på Sagene startet Rezaee Fellesskap og Respekt i juli 2012, en årlig festival mot rasisme til minne for ungdommer som mistet livet på Utøya i 2011.

Reza har også de siste årene jobbet som koordinator for jobbprosjekt for ungdommer, og har vært med på gjennomføring av sommerjobbordningen for ungdommer med andre tjenester og aktører i bydelen. Arbeidet har også vært basert på et godt samarbeid med ungdommene

Sagene Avis skrev i 2020 et lengre intervju med Reza Rezaee, hvor han fortalte om den tidligere kreftsykdommen, livet under og etter behandlingen og ulike tanker og ønsker for bydelen. Det kan du lese her:

Han fortalte også om hvorfor han selv ble organdonor: