– Hvorfor bestemte du deg for å jobbe i Sagene bydel?

Reza forteller oss at i 1999 var det en ledig stilling i Bydelen som handlet om å jobbe med lokalsamfunnet, blant annet via arrangementer som dugnader, men også med mobilisering og styrking av bomiljøet. I dag har han fått en stilling hvor han har en større mulighet til å jobbe med ungdom, dette er han veldig fornøyd med.

– Hvorfor synes du at det er viktig at ungdom skal jobbe?

Reza svarer med å forklare at han synes at ungdommen er den beste kraften vi har på Sagene. Han mener at når vi snakker om fossile stoffer som energikilde kan ungdommen være en av løsningene på dette. Han sier at vi er den nye generasjonen og kan endre på klimaendringene og han er derfor veldig fornøyd med å kunne være på lag med ungdommen.

– Hva mener du med slagordet “Ungdom virker”?

Han starter med å forklare at det er alt for mye negativt syn på ungdommen i media. Reza forklarer derimot at han har en helt annen oppfatning av ungdommen og at de har ferdigheter som mange voksne mangler. De tar blant annet vare på hverandre og har god kompetanse. Derfor synes han det er viktig å få frem at ungdom virker og at voksne ikke skal ta avstand fra dette, men heller medvirke.

– Hva liker du å gjøre på fritiden?

Reza sier at han liker å gå turer, se på film, lage mat og ta oppvasken. Han legger til at han er glad i frivillig arbeid enten det er poltikk eller kultur.

Til slutt

Dette var et veldig fint intervju med Reza som vi er veldig glade og takknemlige for at vi fikk gjennomført. Det var lærerikt, og Reza var entusiastisk.