Oslopolitiet har gått ut på Twitter med en melding til allmenheten. De skriver at Oslo politidistrikt er kjent med at USS Gerald R. Ford anløper inn Oslofjorden i løpet av dagen.

Politiet skal ha god dialog med Forsvaret og bidrar til sikkerheten knyttet til besøket.

Politiet ber befolkningen å respektere restriksjonssonene rundt fartøyet, da det er definert som militært forbudsområde og overtredelser av dette kan medføre anmeldelse. Det er innført midlertidig flyforbud over hele indre Oslofjord frem til midnatt natt til tirsdag 30.mai.

Videre skriver politiet at skuelystne i trafikken langs Oslofjorden bes unngå å lage trafikkfarlige situasjoner eller skape kødannelse. Båtførere bes holde 500 meters avstand til hangarskipet og eskorterende fartøy ved anløp, samt 1000 meters avstand fra ankringspunktet.