Etter at Aftenposten målte Arbeiderpartiets oppslutning i Oslo til rekordlave 17,6 prosent i april, kan det se ut til at panikken sprer seg i «rosenes leir». Etter snart 7 år med makten i Oslo er marsjordren fra Raymond Johansen og partistrategene tydeligvis; finn noe vi kan skylde på Høyre for.

Det har vært ekstremt lite nedbør i Oslo de siste månedene, og Vann- og avløpsetaten har gjentatte ganger oppfordret Oslofolk til å ta korte dusjer og spyle ned i toalettet med den lille knappen. Nå skylder Arbeiderpartiet på Høyre for at det ikke var etablert en alternativ drikkevannskilde til Maridalsvannet da Raymond Johansen ble byrådsleder i 2015.

I Sagene Avis skriver Sagenes mann i bystyret, Fawzi Warsame fra Ap, at vannmangelen er en varslet katastrofe som Høyre er ansvarlig for. Han bruker store ord. «Hadde partiet som har styrt i nesten 50 av de 60 siste årene tatt politisk handling så hadde både Oslo og Sagene sine innbyggere sluppet å lide under vannmangel.» Så vidt meg bekjent er det ingen katastrofe i Oslo og heller ingen som lider av vannmangel. Dermed ikke sagt at Warsame ikke har et poeng. Hvorfor var ikke reservevannløsningen allerede på plass i 2015? Han og Raymond Johansen skylder på Høyre. Det er det enkleste. I hvert fall enklere enn å ta inn over seg at man selv også har hatt ansvaret for byens drikkevann. Saken om reservevannkilde i Oslo har vært diskutert i Oslo helt siden 50-tallet. Alle partier har et felles ansvar for at den ikke er på plass. Å påstå noe annet er direkte feil.

Har Høyre styrt Oslo «nesten 50 av de 60 siste årene» slik Warsame skriver? Har Arbeiderpartiet virkelig vært så upopulære i Oslo at de har tapt valg etter valg i tiår etter tiår? Egentlig ikke. Det er riktig at Høyre har vært Oslo-folks førstevalg gjennom de fleste av de siste 60 årene, men Arbeiderpartiet har dessverre hatt makten i nesten halvparten av perioden.

Partiets sterke mann Brynjulf Bull var ordfører i 11 år sammenhengende fra 1964 til 1975. Han var også ordfører nesten halve femtitallet da politikerne i byen første gang begynte å jobbe med en reservevannkilde. Mange husker sikkert at det gode mennesket Rune Gerhardsen var byrådsleder i fem år på 90-tallet, før Raymond Johansen overtok i 2015. Det kanskje mest interessante i dette pinlige forsøkt på ansvarsfraskrivelse, er det faktum at Raymond Johansen var byråd for miljø og samferdsel for 30 år siden og hadde ansvaret for Oslo-folks drikkevann. Han gjorde ingenting med saken da, og han gjorde ingenting med saken da han ble byrådsleder. Det var først i 2017, da Mattilsynet gikk lei av politisk ansvarsfraskrivelse i Oslo og truet kommunen med 1 million kroner i dagbøter om det ikke kom på plass en reservevannløsning, at byrådet fikk fart på seg.

Rett etter valget i 2019 ble bystyret tvunget til å hastebehandle saken om ny reservevannløsning, Bare noen dager før dagbøtene begynte å løpe vedtok bystyret å bruke 12,5 milliarder kroner på dette prosjektet. Det viste seg raskt at hastverk er lastverk, for bare halvannet år senere sprakk budsjettet så det sang. Prisen var plutselig 5,2 milliarder kroner høyere enn bystyret hadde stemt for. Historiens største kommunale budsjettsprekk var et faktum og den ansvarlige byråden måtte gå av. Historien slutter ikke der, for det må bygges mange tunneler før Sagene og resten av Oslo kan kobles til den nye vannløsningen. Prisen på andre del av det såkalte stamnett-prosjektet, som starter på Sagene, var først kostnadsberegnet til 2,3 milliarder kroner. I fjor viste det seg at prisen blir 7 milliarder kroner høyere!

Ja, det er lite vann i Maridalsvannet. Det skyldes dels seks måneder med ekstremt lite nedbør, men også at kommunen rehabiliterer en demning lenger nord i Nordmarka slik at det kommer mindre vann i Maridalsvannet enn det ellers ville gjort. Fordi Oslo nå får vann fra nabokommunene er det mange som har «Bærumsvann» i springen. Det funker også fint. Det er riktig at Oslo kunne vært selvberget på drikkevann om reservevannløsningen allerede hadde vært bygget. Ansvaret for at det ikke er gjort ligger ikke på Høyre alene. Arbeiderpartiet generelt, og Raymond Johansen spesielt bør seg selv i speilet før de skylder på andre. Dette er rett og slett for dumt.

Les også

Sagenes mann i bystyret: Vannmangelen er en varslet katastrofe Høyre må ta ansvar for