Ordningen er for personer mellom 18 og 30 år i Oslo som begår gjentatte og alvorlige lovbrudd. Kandidatene må være motivert for å bryte ut av kriminelle miljøer, skriver Aftenposten.

– Det er viktig at tilbudet er skreddersydd for den enkelte. Vi kan ikke lage en standardmodell, sier Rina Mariann Hansen (Ap). Hun er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Deltakere får mentor og vil få personlig oppfølging. Bydelene, kriminalomsorgen og politiet vil være involvert i programmet.

Prøveprosjektet skal vare i to år og koste fem millioner kroner. Lignende ordninger har lenge blitt tilbudt i Sverige og Danmark, men dette er første gang et avhopperprogram er et offentlig tilbud i alle Oslos bydeler. Arbeidet ledes av Velferdsetaten.