– Den manglende kompensasjonen er et klart løftebrudd fra regjeringa, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) i en pressemelding.

Torsdag la byrådet i Oslo fram sitt forslag til revidert budsjett. Der understrekes det at Oslos koronakostnader vil komme opp i 1,6 milliarder kroner til tross for at pandemiens stramme grep for lengst har løsnet. Utgiftene dreier seg i stor grad om testing, vaksinering og beredskap, og det er fremdeles mange næringer som sliter i kjølvannet av pandemien.

– Helt siden pandemien traff ble vi forsikret om at vi skulle kompenseres for alle kostnader. Samtidig ser vi at vi var underkompensert med 850 millioner i fjor, og ligger an til å bli underfinansiert med om lag 1,5 milliarder i år om ikke regjeringen kommer med nye bevilgninger. Det er det Oslos innbyggere som må ta regninga for, sier Wilhelmsen.

Strømkrise og flyktninger

Byrådet disponerer samlet sett 5,6 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) påpeker at årets budsjett handler om å skape sikkerhet i en usikker tid.

– Derfor prioriterer byrådet det aller viktigste. Vi sørger for trygg og ansvarlig økonomisk styring, reparasjon etter koronapandemien og bruker penger på å få ned forskjellene i Oslo. Vi prioriterer barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, sier Johansen.

Strømkrisen preger også budsjettet, og byrådet foreslår 250 millioner kroner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.

Det foreslås i tillegg 487 millioner kroner til mottak av ukrainske flyktninger.

Gratis aktivitetsskole

Kollektivtrafikken har vært hardt rammet av nedgang i passasjertallet gjennom pandemien. 70 millioner skal derfor gå til tiltak for å få passasjerene tilbake.

60 millioner settes av til styrking av frisklivssentralene i bydelene, mens 75 millioner skal gi gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo.

– Utvidelsen av gratis AKS til alle tredjeklassinger i hele byen er en etterlengtet gladnyhet til barnefamiliene i Oslo i en tid hvor prisen på mange ting øker. Ordningen innebærer at familier over hele Oslo sparer 24.500 kroner i året per barn i året, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Hovedpunkter fra revidert budsjett

Byrådets viktigste forslag i revidert budsjett:

 • 60 millioner til styrking av frisklivssentralene i bydelene.
 • 75 millioner til gratis AKS for 3. trinn i hele Oslo.
 • 16 millioner til sommerskole, totalt 58 millioner til sommerskole i 2022.
 • 25 millioner til sommerjobber og aktiviteter for unge, totalt 58 millioner til dette i 2022.
 • 20 millioner til sommeraktiviteter til barn og ungdom, herunder midler til blant annet Oslo idrettskrets.
 • 487 millioner til mottak av flyktninger fra Ukraina.
 • 70 millioner til tiltak for å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter pandemien.
 • 23 millioner til styrking av sosialhjelpen til barnefamilier.
 • 250 millioner til økte strømutgifter i kommunen og 558 millioner til korrigering av lønns- og prisvekst.
 • 20 millioner til strømkompensasjon for Omsorgsbolig+ og Den Norske kirke, som ikke omfattes av nasjonale ordninger.
 • 1,6 milliarder kroner til koronahåndtering i 2022.
 • 26 millioner til energieffektiviseringstiltak i kommunale boliger.