TORSHOV: Sagene Avis har flere ganger tidligere skrevet om beboerne i kvartal 16 på Torshov, som frykter økt trafikk i Lammers' gate i forbindelse med tilrettelegging for gående og syklende i Åsengata og Sandakerveien.

Bymiljøetaten har utarbeidet et trafikknotat, som angir et teoretisk antall kjøretøy i Lammers' gate dersom alle dagens kjøretøy i Åsengata overføres hit – et tilfelle som beskrives som «i verste fall-scenarioet».

Ifølge Bymiljøetaten vil det bli maksimalt 1650 kjøretøy per døgn i Lammers' gate, men dette tror de ikke blir realitet.

– Det verste tilfellet er svært usannsynlig. Det skyldes at Lammers' gate ikke gir de samme reisetidsbesparelsene på grunn av retning, utforming og vikepliktsituasjonen med andre gater, sammenlignet med Åsengata. Det vil bli en økning i antall kjøretøy i Lammers’ gate, men antageligvis ikke så stor som beboerne får inntrykk av i notatet.

Nå fjernes «gratisstripa»

– Men hva med farten?

Agnete Syrtveit i kvartal 16 syns det er flott at Bymiljøetaten fjerner gratisstripa. Men hun lurer fortsatt på hva Bymiljøetaten vil gjøre for å bremse farten i Lammers' gate.

– Det er velkjent for trafikkplanleggerne at når hindringer i veien fjernes, vil farten på bilene gå opp. Nå bedrer de sikten ved å fjerne parkering, og fjerner «faren» for møtende kjøretøy ved å innføre enveiskjøring. Da vil samtlige biler sette opp farten, og snarveien blir mer attraktiv enn før. Hva gjør de for å få ned farten, annet enn å håpe på at folk ikke vil kjøre her like mye som rapporten varsler?

Tar det opp i komitémøte

Erik Østlyngen i Sagene Rødt vil oppfordre Bydel Sagenes miljø-, kultur- og byutviklingskomité i møtet 9. september, til å slutte seg til en uttalelse for tiltak mot gjennomgangstrafikk i Lammers' gate.

– For eksempel kan Lammers' gate sperres fysisk ut mot Nordkappgata. Innstillingen fra Bymiljøetaten er å gjøre Åsengata langs kirkeparken enveisregulert sørover, mens dagens nordgående trafikk i Åsengata skal ledes østover over til Nordkappgata via Lammers' gate. Åsengata oppleves i dag som en gjennomfartsåre, noe Lammers' gate tross mulig oppgradering og enveiskjøring ikke bør bli.

Lammers' gate har i dag lite trafikk og den krysses på vei til Nordpolen skole, for levering til barnehage og til opphold i parken, fortsetter han. Og han mener dagens nordgående trafikk i Åsengata bør ledes videre i Sandakerveien forbi Sandaker Senter.

– Jeg støtter Bymiljøetatens ønske om å bevare de flotte asketrærne og den grønne kanten på nordsiden av Lammers gate. Disse kunne ellers blitt ofret i et ønske om å gjøre Lammers' gate bredere for å ta økt trafikk. Bydel Sagene bør klare å bevare rolige bolig- og sidegater mot gjennomfartstrafikk, sier Østlyngen.


Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!