Bydel Sagene skal være en bydel for alle, fri for rasisme og alle former for diskriminering. Bydelen har derfor opprettet et sentralt kontaktpunkt, meldifra@bsa.oslo.kommune.no, for innbyggere og ansatte, der de kan henvende seg med spørsmål om rasisme og diskriminering.

Dette er et av tiltakene i bydelens handlingsplan mot rasisme og diskriminering, og tjenesten har tre hovedoppgaver:

  • Gi råd og veiledning til innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte
  • Registrere hendelser for å øke kunnskapsnivået og bedre senere tiltak
  • Være kontaktpunkt mot politiet

– Bydel Sagene skal være en bydel for alle og alle former for rasisme og diskriminering er uakseptabelt, sier kommunikasjonsansvarlig i Bydel Sagene, Kathinka Nordhagen Selsjord, til Sagene Avis.

Rasisme og diskriminering er ødeleggende for tilliten som må til for å ivareta og utvikle gode fellesskap. Det er også ødeleggende for den enkelte, fortsetter hun.

– Det er derfor viktig for bydelen å høre fra innbyggere og ansatte som blir utsatt for rasisme og/eller diskriminering. På den måten kan vi få lokal kunnskap om situasjonen i vår bydel og bedre senere, målrettede tiltak tilpasset vår situasjon.

Gjennom dialog med innbyggere og ansatte vil bydelen opparbeide seg kunnskap. Samtidig skal de yte råd og veiledning til de som blir utsatt.

– Veiledningen vil avhenge av henvendelsen og behovene til personen det gjelder. Eksempelvis kan vi gi råd omkring hvordan håndtere en hendelse, informere om lovverk og rettigheter og/eller henvise til politi, juridisk bistand og/eller andre ressurser på dette feltet. Vi ønsker å oppfordre innbyggere og ansatte til å melde fra – ingen skal møte rasisme og/eller diskriminering i vår bydel, sier Nordhagen Selsjord til Sagene Avis.