(Avisa Oslo) Styret i Helse sør-øst har gjort det endelige vedtaket om å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus. Fredag morgen melder NRK at det kan bli enda dyrere enn antatt.

Klokken 12.25 falt det endelige vedtaket om å legge ned Ullevål og bygge nytt storsykehus i Oslo.

Ansattrepresentantene fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet stemte imot. De mener der er for mange uavklarte forhold og for høy risiko i prosjektet, skriver NRK. Også en av eiernes representanter, Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen, påpekte at den økonomiske risikoen i prosjektet er undervurdert.

Ifølge NRK kan nytt Rikshospital på Gaustad og nytt Aker sykehus på Sinsen koste over 50 milliarder kroner.

– At de tør

Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar raser mot vedtaket.

– At de tør! Helse Sør-Øst lukker ørene for alle innsigelsene, undervurderer risikoen og tvinger dette igjennom. Et samla fagmiljø ved OUS, planmyndigheten og bystyret i Oslo har gitt tydelig beskjed om at de ser røde lamper blinke overalt i dette prosjektet. Å sette i gang et kjempeprosjekt som dette uten å ha dem i ryggen er galskap, sier hun og viser til motstand fra både ansattorganisasjoner og politikere.

Særlig har de kraftige sparetiltakene som OUS er pålagt å spare for å betale for nye sykehus, vakt kraftige reaksjoner.

– De dramatiske kuttene i vi har sett i sykehusene i år er jeg redd bare er en forsmak på hva som venter oss. Nye kostnadsberegninger viser at helseforetaket holder stø kurs mot tidenes budsjettsprekk. Dette handler ikke bare om Oslo. Det vil tappe økonomien til alle sykehusene på Østlandet i all overskuelig framtid, mener Aydar.

Torsdag varslet motstandsgruppa Redd Ullevål sykehus at de vil stevne Staten for manglende utredning av planene. I en pressekonferanse, varslet de søksmål mot Staten. De mener den statlige reguleringen som er igangsatt for å bygge ut Rikshospitalet og rive deler av det eksisterende, ikke er gyldig og peker på at det er ikke foretatt noen utredning av miljøkonsekvenser.

Kan bli opp mot ti milliarder kroner mer

Styret i Helse Sør-Øst opererer fortsatt med en pris på under 40 milliarder kroner for nytt Rikshospital og nytt Aker sykehus.

Nå opplyser informasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS) at det vil koste om lag 45,2 milliarder å bygge de to nye sykehusene.

Og denne summen inkluderer ikke en buffer for usikkerhet, bekrefter OUS overfor NRK. Usikkerheten i prosjektet anslås av et rådgivningsselskap til å være på over fem milliarder kroner.

Dermed kan prisen på det nye storsykehuset passere 50 milliarder.

– Galskapen må stoppes

Venstre mener at den nye mulige prislappen som kom frem fredag bør være spikeren i kista for prosjektet:

– Dagens opplysninger om at de nye sykehusene i Oslo kan koste over 50 milliarder kroner, bør være siste spikeren i kista for planen, sier Venstres helsepolitiske talsperson på Stortinget, Alfred Bjørlo.

– Nå må prosjektet stoppes, ellers vil pasientene i Oslo bli skadelidende i flere tiår framover. Galskapen må stoppes!