Borgarting lagmannsrett har besluttet at at retten skal se på skyldspørsmålet på nytt, melder NRK.

Begge mennene erkjente delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsloven, men de erkjente ikke straffskyld for å ha forårsaket kullosforgiftning da saken ble behandlet i retten i desember i fjor.

Opptil 200 mennesker deltok på festen i august 2020, som ble holdt i en avstengt og sanert bunker på St. Hanshaugen, rett over gata for Iladalen. 26 mennesker havnet på sykehus med kullosforgiftning fra dieselaggregatet som genererte strøm til festen.

To festdeltakere fikk alvorlige skader etter å ha pustet inn kullos.

Ankesaken er foreløpig ikke berammet.