TORSHOV: Sagene Avis skrev denne uka om beboerne i Torshov kvartal 16, som reagerer på at Lammers' gate skal bli enveiskjørt i forbindelse med tilrettelegging for gående og syklende i Åsengata og Sandakerveien. Dette vil forringe nærmiljøet og gjøre barnas skolevei mindre trygg, mener de.

Bymiljøetatens tiltak i Åsengata, skal tilrettelegge for syklister og gående, og bidra til en tryggere skolevei til Nordpolen skole, informerer Bymiljøetaten.

– Det er kommet inn flere innspill som peker på utrygge krysningspunkt for skolebarn til Nordpolen skole, ett av disse er Lammers' gate. For å kunne gjennomføre tiltaket i Åsengata må gata enveisreguleres. Åsengata har vist seg å være en snarvei i rushperioder, og for å unngå at alle disse kjøretøyene overføres til Lammers' gate er det også valgt å enveisregulerte denne gata mot øst, sier Bymiljøetatens prosjektleder Silje Rogn Aune.


Maksimalt 1650 kjøretøy per døgn

Det er utarbeidet et trafikknotat, som beboerne i kvartal 16 fikk tilsendt ved forespørsel, som angir et teoretisk antall kjøretøy i Lammers' gate dersom alle dagens kjøretøy i Åsengata overføres hit – et tilfelle som beskrives som «i verste fall-scenarioet».

– Det ble gjort for at Bymiljøetaten skulle se på hvilke avbøtende tiltak som måtte på plass i Lammers' gate, som gateopprustning ved reasfaltering, fjerne gratisparkering, ensidig parkering på sørsiden og stramme inn kryssene i begge ender.

Beboerne frykter økt trafikk i Lammers' gate, men ifølge Bymiljøetaten er ikke «det verste tilfellet» veldig sannsynlig. Sagene Avis skrev tidligere at det blir en økning til 1850 kjøretøy per døgn, men Rogn Aune understreker at det skal være maksimalt 1650 kjøretøy per døgn.

– I realiteten er det verste tilfellet svært usannsynlig. Det skyldes at Lammers' gate ikke gir de samme reisetidsbesparelsene på grunn av retning, utforming og vikepliktsituasjonen med andre gater, sammenlignet med Åsengata. Det vil bli en økning i antall kjøretøy i Lammers’ gate, men antageligvis ikke så stor som beboerne får inntrykk av i notatet.

Prosjektlederen sier de faktiske trafikktallene er vanskelig å forutse, blant annet på grunn av mange endringer på veiene i områdene rundt Lammers’ gate. Bymiljøetaten vil derfor følge nøye med på utviklingen for eventuelle ytterligere tiltak i gata.

– Vi setter stor pris på innspill fra beboerne i området, det er veldig verdifullt i arbeidet vi gjør.

Fjerner «gratisstripa»

På nordsiden av Lammers' gate, mot parken, er det en rekke parkeringsplasser beboerne i kvartal 16 kaller «gratisstripa». Ifølge beboerne parkerer yrkeskjøretøy fra hele byen og omegn her fast, og de bytter også på plassene innad i bedriften, slik at de står der hele døgnet. De opplever også tidvis at folk overnatter i varebilene.

Flere avskiltede biler skal også ha stått her i flere år, til tross for at beboerne har meldt det inn flere ganger. De har også etterlyst tiltak for å fjerne gratisparkeringen, spesielt med tanke på at området er regulert til fortau. I februar i år svarte Bymiljøetaten at de da ikke hadde planer om å bygge om området i henhold til regulering, og at de ikke var mulig å håndheve området så lenge bilene står utenfor veiareal.

Prosjektlederen sier nå at det er riktig at det er regulert inn fortau på nordsiden av Lammers' gate, men at denne reguleringsplanen er ikke like realistisk å gjennomføre i dag.

– Det er sett på mulighet for å anlegge fortau på nordsiden av Lammers gate, men på grunn av en trerekke som bør bevares, blir det utfordrende. «Gratisparkeringen» på nordsiden skal fjernes i forbindelse med opprustning av gata. I tillegg til reasfaltering vil kantsteinen heves og vi vil hindre parkering ved å sette ut naturstein mellom trærne.

Parkeringsplassene på sørsiden av Lammers' gate består, ifølge Bymiljøetatens nettside.


Nyhetsbrev fra Sagene Avis


Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!