Nå er det ikke lenger mulig å parkere i Badebakken eller snuplassen, og Bymiljøetaten vil nå kreve betaling til ladeplassene.

I forslaget vedtatt 13. februar lød forskrift om reguleringen:

«Grunnlag: å omgjøre ladeplasser til avgiftsbelagte ladeplasser. Samtidig flyttes skilt "parkering forbudt " til etter kryss som dannes av gang- og sykkelveien.»

Antall ladeplasser vil være seks opp mot krysset til Maridalsveien. Grunnen til endringene fra gratis til avgiftsparkering skyldes mangel på ladeplasser og stor etterspørsel, ifølge kommunen.

– Det er uheldig at det er gratis ladeplasser fordi dette skaper stor trengsel på plassene. Det blir veldig vanskelig for beboere i nærheten å lade, sa pressevakt i Bymiljøetaten Bård Eion Flaen til Nordre Aker Budstikke i desember.

Totalt 358 ladeplasser går fra gratis til avgift i løpet av 2023.

Forskriften erstatter alle tidligere forskrifter på nevnte strekning, og er gyldig fra den dagen skiltene er satt opp og avdekket . Det forutsettes at skiltene blir satt opp i samsvar med gjeldende bestemmelser.