De gående er byens viktigste trafikanter. 0 forurensning, 0 støy og helsegevinst for den enkelte og for samfunnet bør føre til at de gående prioriteres i trafikken. Det betyr trygge fortau uten motorisert trafikk med verken 2 eller 4 hjul, trygge gangfelt, god skilting og godt vintervedlikehold av fortauene.

Bydelene bør få utarbeidet en kartlegging av standarden på fortauene og kreve at Bymiljøetaten vedlikeholder og forbedrer fortauene.

Turveier for gående bør videreutvikles og ha en standard som gjør det mulig å komme frem også med rullestol, gåstol og barnevogn. Det er helse i hver meter den gående kan bevege seg trygt mellom sine reisemål.

Bymiljøetaten burde få nye krav til å levere gode tjenester til de gående. Tjenesten er for mye innrettet mot å gi gebyr til bilister i stedet for å forbedre situasjonen for de gående. Etaten skal ha ros for nye sykkelfelt, men med utbygging av sykkelfelt bør det gis forbud mot motorisert trafikk på fortauene. I dag kan både elsparkesykler, elsykler og ulike mikrokjøretøyer med motor benytte fortauene som kjørevei. Selv Posten sine budmopeder med 4 hjul benytter fortauene.

Det viktigste skiltet ser ut til å være "fortauet er midlertidig stengt" "Vennligst benytt fortauet på den andre siden av veien".

Nå bør det være de gåendes tur i trafikken!