(Akersposten) Sist lørdag, før regnet satte inn, var det stor trengsel på t-banen og busser som fraktet skifolket ut i marka. Samtidig ble parkeringsplassene fylt opp i løpet av kort tid. Dette skjer til stadighet på de fineste skidagene og nå vil byrådet øke frekvensen på avganger mot marka for t-bane og busser.

Kaos på vei til marka: – Det var bare fullt, fullt, fullt

Byrådet har satt av 3,5 millioner kroner for å styrke kollektivtilbudet til Nordmarka, Sørkedalen, Maridalen, Solemskogen og Lillomarka ut skisesongen, skriver Aftenposten.

På flere av linjene blir det hyppigere avganger i helg og på ettermiddag og kveld. På andre ruter vil busser settes i beredskap i helgene, slik at de kan settes inn på kort varsel på fine turdager (se faktaboks).

– Vi vil gjerne gjøre det så lett som mulig for folk å komme seg ut i skogen, og at flest mulig skal reise kollektivt til Marka. I det siste har det vært ganske fullt på kollektivtransporten til typiske utfartssteder, og det har også vært mye bilkø og parkeringskaos, sier samferdselsbyråd Sirin Stav til Aftenposten.

Lørdag kokte det i marka: – Vanvittig med folk

Mellom Majorstuen og Frognerseteren vil det gå åtte tog i timen lørdager og søndager. Samtidig vil det bli økt frekvens på kveldstid.

Skiforeningen, som har satt opp egne markabusser til Ringkollen og Mylla, har ytret ønske om at Gjøvikbanen stopper på Sandermosen stasjon i Maridalen. Dette vil byråd Sirin Stav ta opp med Ruter, som så vil henvende seg videre til Vy med ønsket om stopp på Sandermosen stasjon.

Nytt for markalinjene

T-banen linje 1 (Frognerseteren):

Forsterkes til to tog i kvarteret mellom Majorstuen og Frognerseteren lørdager og søndager i tiden 01.01.–2. påskedag, mandag 10. april. Første avgang fra Majorstuen er kl. 09.58 og siste retur fra Frognerseteren er kl. 17.21.

Linje 41 (Sørkedalen)

Det er buss i beredskap på linje 41 i perioden kl. 9–17 på lørdager og søndager. Bussen posisjoneres slik at den kan settes inn på kort varsel når ruteavgangene har behov mer kapasitet. Oppstart 14. januar.

Linje 51 (Maridalen)

Det settes inn mellomavganger på hverdager i etterkant av ettermiddagsrushet slik at det blir sammenhengende 30-minutters rute fra kl. 15.23 til 20.47. Oppstart 16. januar.

Linje 56 (Solemskogen)

Her settes det inn mellomavganger i etterkant av ettermiddagsrushet slik at det blir sammenhengende 15-minutters rute fra kl. 14.47 til 21.45. Oppstart 16. januar.

For linjene 51 og 56 settes det inn to beredskapsbusser i helgene i perioden kl. 0930 til 1900 som settes i posisjon slik at de kan settes inn på kort varsel. Oppstart 14. januar.

Linje 62 (Lillomarka)

Det settes inn mellomavganger på søndager mellom 10.30 og 17.00 slik at der blir på 15-minutters rute søndager i perioden kl. 1000–1715. Oppstart 22. januar.

(Info: Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel)

Bussen for deg som vil gå langturer

– Alle busser er utstyrt med kjettinger, sier Ruter. Her er forklaringen på hvorfor de ikke brukes