Hendelsen skjedde i Ålesundgata på Bjølsen 13. februar i fjor. Impulsivt trakk en da 18 år gammel mann opp en pistol. På nært hold avfyrte han så et skudd som traff en litt eldre mann i skulderen.

Skadene var ikke livstruende, men kunne lett blitt det, mener Oslo tingrett. Fornærmede sliter fortsatt både med fysiske og psykiske plager etter hendelsen. Sakkyndige mener at den fornærmede mannen i 20-årene har fått varige psykiske skader etter skyteepisoden.

I Oslo tingrett ble 19-åringen nylig dømt til fengsel i tre år for drapsforsøk og ulovlig oppbevaring av våpen. Mannen må i tillegg betale den fornærmede over en halv million kroner i erstatning.


Advokatene Live Sjuve Johansen og Øyvind Bratlien representerte 19-åringen under rettssaken.

– Vår klient er ikke enig i at det var et drapsforsøk, og dommen er anket. Likevel er han fornøyd med at retten legger til grunn at det var fornærmede som angrep han først, og ikke minst at straffen ble ett år og ått måneder mindre enn påstanden til aktor, sier de til Sagene Avis.

Sendt tilbake til politiet

19-åringen, som var bosatt i bydelen på gjerningstidspunktet, er tidligere dømt i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett for et annet drapsforsøk. Forholdet skjedde 20. mars 2022 i Edvard Griegs allé på Torshov.

Den nylig avsagte dommen samler straffen fra drapsforsøket på Torshov. I alt vil straffen utgjøre ni år fengsel for de to hendelsene. Dommen i den første saken er imidlertid ikke rettskraftig fordi den er anket til Høyesterett.

Da rettssaken mot 19-åringen gikk for Oslo tingrett i mars og april, var han tiltalt for et tredje drapsforsøk. Dette skal ha skjedd i Oslo fengsel i august, og en medfange ble slått i bakhodet med metallstang.

Underveis i rettssaken ble det imidlertid besluttet å utsette behandlingen av forholdet i påvente av ny etterforskning.

Uenighet om pengekrav

Når det gjelder drapsforsøket på Bjølsen i fjor, mener retten at 19-åringen handlet med forsett. I retten erkjente han de faktiske forholdene, men bare delvis straffskyld for grov kroppsskade. Tingretten er imidlertid klare på at forholdet må anses som et drapsforsøk.

Bakgrunnen for skuddepisoden skal ha vært en krangel om penger. Tiltalte hadde lånt en bil i fornærmedes navn og kjørt denne lenger enn avtalt. Da fornærmede fikk et pengekrav for leiebilen, oppsto det uenighet om hvem som skulle betale.

Retten finner det bevist at fornærmede tok tak i tiltaltes nakke med den ene hånden og slo tiltalte med et knyttneveslag med den andre. Selv om fornærmedes handlinger overfor 19-åringen var ulovlig, havner ikke skuddet under nødverge, ifølge Oslo tingrett.

«Det finnes ikke noe høyere rettsgode en et menneskeliv, og for at man skal kunne drepe noen i nødverge i fredstid kreves det svært mye mer enn hva som er tilfelle i denne saken», heter det i dommen.