På et godt besøkt årsmøte i Rødt Sagene ble det vedtatt at kampen for en ny bolig-politikk for Sagene og Oslo blir en av hovedsakene i det kommende lokalvalget.

Boligutbyggerne i Oslo har i dag sterke økonomiske interesser og stor innflytelse på byutviklingen. Noe vi har et godt eksempel på i vårt nærområde i Nydalen, der hensynet til profitt trumfer lokaldemokrati og hensyn til miljø og stor park.

Og på leiemarkedet er det «Texas» med kraftig økte priser. Hovedregel er at utleier kan øke leia med konsumprisindeksen, som er et mål for prisveksten. Den er nå på over syv prosent. I Norge er det ca 1/4 av alle husholdninger som leier sin bolig, men i Oslo er dette tallet høyere. Blant de husholdningene med lavest inntekt er det over halvparten som leier, mens blant de med høyest inntekt er det kun ca syv prosent som leier.

På Stortinget har Rødt foreslått et tak på fire prosent for økte husleier. Bydel Sagene har en stor andel kommunale boliger, og her vil økte husleier slå ekstra hardt ut for mange. Flertallet i Oslo bystyre har nemlig bestemt at husleia i kommunale boliger skal følge gjengs leie – det vil si markedsprisen i Oslo.

Rødt Sagene vil i valgkampen ha stort fokus på å lage en bolig- og bomiljø- strategi for kommunale boliger. Skal vi gjøre noe med de store økonomiske og sosiale forskjellene i denne byen, er dette virkelig et sted å starte.

Årsmøtet ellers i Rødt Sagene gjenvalgte Thor Alexander Almelid som leder, Sissel Weholdt som sekretær, Sondre Utmo Vikøren som medlemsansvarlig, Bjørn O. Bjørnsen som kasserer og Zahra Eggeh Hassan som styremedlem. Som nye styremedlemmer ble også June Aikio Grimestad, Tuva Hope, Reidun Gjengedal og Kit Aarnes valgt.

LES OGSÅ:

Les også

Dette er arrogant og udemokratisk overfor befolkningen og folkevalgte organer

Les også

– Nå trenger også bydel Sagene et løft