(Avisa Oslo) – Vi har hørt opprørende historier om grov omsorgssvikt.

Det sier Høyres byrådslederkandidat på en pressekonferanse tirsdag.

Han sier at partiet har jobbet med konkrete forslag for å forberede helsehusene, etter å ha snakket med pårørende, brukere og ansatte i tillegg til brukerorganisasjoner og fagmiljøer.

Mandag 30. januar skal det være en høring om helsehusene i Oslo. Opposisjonen har tidligere uttalt at de vil vurdere mistillit mot helsebyråd Robert Steen (Ap) etter høringen. Det vil i så fall utløse en krise innad i byrådet.

Dette er Høyres forslag

Helsepolitisk talsperson i partiet, Hassan Nawaz, la blant annet fram disse forslagene:

  • Sikre at fysiske tilsyn ved sykehjem og hjemmetjenestene prioriteres

  • Å sikre et skjermet avlastningstilbud for demente
  • Å innføre en garanti om at alle helsehus-beboere skal få tilbud om minst en aktivitet om dagen
  • Krav om årlig rapportering om tilstanden på helsehusene, med vekt på tilbudskvalitet og brukertilfredshet
  • Sikre bedre varslingsrutiner

  • Tilby ledelsesskolering og kompetansehevende tiltak ovenfor ansatte

  • Legge til rette for økt bruk av velferdsteknologi

De la også fram et forslag til en alternativ modell for byens fire helsehus.

Der ser de for seg at helsehus 1 og 2 skal være for korttids- og rehabiliteringsplasser, helsehus 3 skal være for avlastningsopphold og rullerende opphold, mens helsehus 4 skal være for pleie- og omsorg, herunder lindrende palliativ behandling.

– Skrekkhistorier

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe forteller at hun har «en klump i magen» etter å ha hørt historiene fra Ullern helsehus.

– Situasjonen og utfortreningen i eldreomsorgen er alvorlig. Vi står også foran store demografiutfordringer. Derfor må vi handle nå. Det er vårt viktigste ansvar som politikere å ha god kontroll på de lovpålagte tjenestene.

Lindboe sier helsehusene opprinnelig var tenkt som et sted for rehabilitering.

– I dag er det blitt noe helt annet. Helsehusene må rigges på en måte som gjør at det passer akkurat det du trenger.

Hun mener inntakssystemet fungere «som et lotteri» i dag.

– Det er alvorlig når skrekkhistoriene fra Ullern kommer fra media og ikke fra kommunens varslingskanaler. Vi må være hånda som aldri gir slipp.

Vil koste

Solberg sier de ikke har regnet på hvor mye dette vil koste.

– Men det kommer til å koste en del. Det er vi forberedt på. Det som er kommet fram understreker behovet for å bruke mer på dette.

Høyre sier de vil redusere de administrative kostnadene i kommunen og flytte ressurser til eldreomsorgen.

Vi oppdaterer saken.

LES OGSÅ: