Utdanningsetaten sendte nylig forslag til ungdomsskoletilhørighet til Voldsløkka skole på høring. I forslaget legger de opp til at det er elevene ved Berg og Bjølsen skole som skal sogne til den nye skolen. Skolens nærmeste naboer på nordsiden av Voldsløkka skal derimot fortsette å sogne til Nordberg, drøyt tre kilometer i motsatt retning.

Det er ikke en god løsning, verken for elevene eller nabolaget rundt Voldsløkka. Tåsen-ungene som bor nedenfor Ring 3 må få gå på nærskolen sin.

Nye Voldsløkka skole har potensial til å bli et viktig samlingspunkt i nabolaget rundt Voldsløkka. Akkurat som Sagene IF har bidratt til å knytte barn og unge fra Sagene/Bjølsen og Tåsen/Berg tettere sammen, så kan den nye skolen bidra til å forene barn og unge som ellers ville hatt få felles møteplasser.

En mangfoldig elevsammensetning er en stor styrke i et område der de demografiske forskjellene er store. Forhåpentlig kan Voldsløkka skole bidra til samhold og vennskap på tvers av disse skillene, både blant barn og voksne.

Så langt har både FAU ved Tåsen skole, en samlet kultur- og oppvekstkomite i bydelen og rektor ved den nye skolen stilt seg bak at Tåsen-elevene som bor nedenfor Ring 3 skal sogne til den nye skolen. Foreldre i nabolaget har også samlet seg om en felles høringsuttalelse.

Det finnes heller ingen praktiske årsaker til at ikke disse elevene skal få gå på den nye skolen. Mens kapasiteten på Nordberg tidvis er sprengt, så er det mer enn nok plass på den nye skolen. At skoleveien både er betydelig kortere og tryggere bør også veie tungt.

Venstre håper Utdanningsetaten vil lytte til nærmiljøet, foreldre og barn på nedre Tåsen. En skole er mer enn en skole. I rammesøknaden til nye Voldsløkka skole står det at bygget skal fungere som kombinert, skole, kulturstasjon og nærmiljøanlegg. Skolen skal altså bli en ny og viktig møteplass. Da kan ikke halvparten av ungene som bor aller nærmest stenges ute. Da vil skolen splitte, heller enn å samle.