Igjen har sjukehusplanene til Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus vært oppe til behandling i bydelsutvalget (BU) på Sagene.

Denne gang gjaldt det blant annet trafikk-situasjonen inn til sjukehusene. Tidligere har BU gjort vedtak om å si nei nedleggelse av Ullevål sykehus. I Oslo har bystyret, bydelene, fagbevegelsen, befolkningen, fagfolk, ansatte sagt nei til nedleggelse av Ullevål sykehus og bygging av et gigant-sjukehus på Gaustad.

En meningsmåling som ble offentliggjort 9. juni viser at 65 prosent av befolkningen i Oslo vil videreføre Ullevål sykehus, mens bare 14 prosent støtter Helse Sør-Øst og regjeringen om å bygge på Gaustad. Av de som har gjort seg opp en mening er det altså 82 prosent som vil beholde Ullevål sykehus. Mot dette har regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet svart med statlig tvangsregulering. En overstyring med rå makt av Oslos befolkning uten sidestykke.

Opp mot dette er det nå samlet inn underskrifter med krav om folkeavstemning som ble overlevert ordfører i Oslo på onsdag. Håpet er å bekjempe statlig regulering og overkjøring av lokaldemokratiet.

Vi vil bygge nye sjukehus i Oslo - på Aker og Ullevål - der Aker bygges ut som lokalsjukehus for hele Groruddalen. Rikshospitalet beholdes som spesialsjukehus, Ullevål utvikles som det store akuttsjukehuset og rehabilitering av Gaustad sjukehus for psykiatriske pasienter.

Ullevål sykehus har en tomt på 300 dekar og her kan det bygges det som trengs. Tomta er stor og velegnet i motsetning til tomta på Rikshospitalet. Bygger vi på Ullevål er behovet for nybygg langt mindre enn det som nå planlegges på Rikshospitalet. I tillegg må det faktisk rives 20 år gamle bygg på Rikshospitalet for å få plass til det nye skyskraper-sjukehuset.

Behandlingen av pasienter fra Gaustad psykiatriske sjukehus er også uten sidestykke. De skal nå flyttes til Aker sjukehus på en tomt som er nærmeste nabo til trafikkstøyen fra Sinsenkrysset. Jeg har sjøl vært på tomta, og støyen er faktisk verre enn jeg hadde forestilt meg.

Det er et stort og voksende engasjement for å si nei til nedleggelse av Ullevål sykehus og statlig regulering. Helseminister Ingvild Kjerkol og Støre-regjeringen vil få en tung historisk dom hvis de gjennomfører denne statlige reguleringen og umyndiggjøringen av Oslos befolkning. Og om et år det lokalvalg.