Kjære Raymond

Jeg vet du har mange store og små saker å ta stilling til, og at pengebingen din er nesten tømt til gode formål. Det eneste jeg ber deg om nå, er å sørge for en utredning av finansielle og juridiske muligheter til å etablere en ordentlig park i Nydalen. Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen kan hjelpe til å lage mandat for en slik utredning. – Bystyret sa i fjor nei til en slik utredning.

Les også

Dette er arrogant og udemokratisk overfor befolkningen og folkevalgte organer

Dessverre har ingen bystyrekonstellasjoner tatt seg bryet med å regulere inn en park i Nydalen, og derfor har den enkelte tomteeier søkt, og fått, maksimal utnyttelse av sin tomt, med resultat at det ikke er et sammenhengende større grøntområde i Nydalen, utenom den smale stripa langs Akerselva.

Selv barnehager, skolen BI og andre utdanningsinstitusjoner samt mange boligblokker mangler grønne arealer. Her jeg sitter og ser utover Fernanda Nissen barneskole, der er det ikke noe gress og bare to trær i skolegården.

Det er fortsatt mange større, pågående reguleringssaker i Nydalen, og hver av dem vil bidra til ytterligere fortetting og fravær av friarealer. Ja, i noen av disse sakene skal de rive brukbare bygg for å kunne bygge enda høyere. Nydalen og Storo inngår i kommunens høyhusplan.

Derfor må du kjenne din besøkelsestid, Raymond. Vær så snill ikke å godkjenne de to foreslåtte reguleringsplanene for Sandakerveien 113-119 og 121 som ligger på det eneste større, ikke-utbygde området i Nydalen. Bestill en utredning av muligheter for innregulering av en større park enn det som er foreslått; en avlang, L-formet park med sykkelsti, hvor mye av arealet vil ligge i skyggen av høye blokker mens en del av parken vil ha mye støy fra omkringliggende veier.

Det er politisk mulig å få til en større park uten å ruinere kommunekassa. Aksjonsgruppa for park i Nydalen har pekt på flere alternativer.

Beste hilsener Inger Stoll

PS: … og sørg for at det ikke gis unntak fra gjeldende regelverk, lover eller normer for takhøyder, sol- og støyforhold i kommende reguleringsplaner i Nydalen.

Les også

Utbyggingen er for volumiøs, byggene er for høye og den foreslåtte parken er for liten