Etter to år med pandemi og nedstengning kan vi i dag endelig møtes og markere arbeidernes internasjonale solidaritetsdag sammen igjen. Enten du er med oss i toget på Torshov, i sentrum eller synger arbeidersanger i Sagene Kirke i kveld. Eller du er med oss i solidaritet igjennom Sagene Avis.

Dessverre så er det et alvorlig bakteppe som ligger over årets markering. Det er igjen krig i Europa. Russlands aggressive angrepskrig mot Ukraina.

Vårt eget naboland har angrepet et annet naboland. Titusenvis av liv har allerede gått tapt. Vi får rapporter om umenneskelige handlinger rettet mot forsvarsløse sivile. Putin har fullstendig neglisjert folkeretten og vi fordømmer det på det kraftigste.

Det internasjonale samfunn står samlet mot Putins krigsideologi. En resolutt og samlet reaksjon har vært viktig.

Demokratiet kommer ikke til å vike for trusler. Vi skal aldri la de totalitære kreftene vinne over frihet, demokrati og solidaritet. Friheten vil seire.

Arbeiderbevegelsen i Norge står samlet i solidaritet med det ukrainske folk. Vi er også samlet i solidaritet med alle verdens folk som lever i krig, under totalitære regimer og vi vil gjøre deres kamp for frihet og demokrati til vår kamp.

Vi har alltid stått i front mot totalitære og ekstreme krefter, og vært den fremste forsvarer av demokrati, fred og frihet.

Arbeiderbevegelsen er til for vanlige folk. Vi skal bekjempe det som begrenser vanlige folks mulighet til å leve frie, selvstendige liv – i frie, selvstendige stater.

Arbeiderbevegelsen er tuftet på solidaritet – med de som har det vanskelig ute og hjemme.

Hver eneste dag skal vi kjempe for fred, frihet og demokrati.

Så kjære Sagene-folk! Nå er tiden inne for at vi sammen åpner våre hjerter og hender, og hjelper våre europeiske venner i krig, slik vi står sammen på Sagene. Jeg ser og opplever hvordan vi hjelper hverandre, hver eneste dag. Om det er med noen kroner når pensjonen ikke strekker til, handler for hverandre når helsa skranter, eller vi samles i parkene og tar vare på felleskapet sammen.

Vi skal bosette ukrainere som flykter fra krig. De skal inkluderes i vårt nabolag, bli en del av oss. Begynne å spille fotball på Voldsløkka, trompet i korpset, være våre medborgere. Vi skal ta dem imot med åpne armer. I solidaritet! I felleskap! For Sagene er en liten verden i miniatyr, og i vår varme og inkluderende verden hjelper vi, støtter vi, og tar vare på hverandre. I solidaritet!

Gratulerer med dagen!