Dette innlegget ble først publisert i Oslodebatten

Høsten 2022 brukte jeg mye tid på å snakke med jordmødre på Ullevål, og arrogansen som jordmødre har blitt møtt med er ikke til å fatte. Ved Oslo Universitetssykehus OUS fortsetter de å si opp jobbene sine fordi de ikke blir hørt av ledelsen. De får beskjed om at OUS ikke trenger å være konkurransedyktig på lønn fordi de jobber på et «høystatus-sykehus», men nå ser det ut som de har fått nok:

De går til bydelene, Bærum sykehus eller til det private, og de tar kompetansen sin med seg.

Måten sykehusene driftes på er problemet

Å lytte til fagfolk ville vært nyttig for ledelsen ved OUS. For kunnskapen og forskningen er tydelig på hva slags fødselsomsorg vi må satse på, og det er jordmorstyrt fødselsomsorg. Dette anbefales også av WHO. Fødselsomsorgen over hele landet får ikke nok penger til å levere god kvalitet, og måten sykehusene driftes på er problemet. Fødeavdelingene får mer penger for fødsler som krever prosedyrer fremfor naturlig fødsler.

Med flere kutt i fødselsomsorgen, frykter jeg at denne personal- og kompetansemangelen fører til enda flere prosedyrer og ettervirkninger for fødende.

I bydel Sagene har vi 850-900 fødsler i året, ca. 10 prosent av alle fødsler i Oslo. Som BU-leder gjør nedleggelsen av ABC meg bekymret for at det blir vår jobb i bydelen å ordne opp etter dårlige fødselsopplevelser. Hver tredje fødende har depressive symptomer og dette koster samfunnet dyrt. Forebygging koster mindre enn behandling. Hva med å se regnestykket i et helhetsperspektiv?

Jeg hadde selv fødeplass på ABC, men siden svangerskapet utviklet seg til å bli et risikosvangerskap med alvorlig svangerskapsforgiftning, kunne jeg ikke føde der. Heldigvis har vi faktisk fantastisk fødselsomsorg når ting ikke går som planlagt og jeg ble godt ivaretatt på Ullevål, men vi må ha et differensiert fødetilbud for at alle gravide skal ha god fødselsomsorg.

Med nedleggelse av ABC så får vi enda mer klassedelt fødselsomsorg. De som har råd til det, vil betale for å føde på private klinikker som er jordmorstyrt, eller for doulaer de kan ha med på fødslene sine. Noen av jordmødrene fra ABC har allerede startet en klinikk.

Bydel Sagene er klassedelt med store ulikheter og høy andel av fattigdom. Det siste vi trenger, er at de som har råd til det skal betale for god fødselsomsorg.