Boligmarkedet i Oslo bidrar til å øke forskjellene i byen vår. Prisene stiger, bare i første kvartal i år steg de ifølge Eiendom Norge med 6,4 prosent, og den nyeste sykepleierindeksen viser at en sykepleier bare kan kjøpe 1,7 prosent av boligene som er til salgs i Oslo.

Når Sagene på toppen av dette har en av de høyeste kvadratmeterprisene i Oslo, er det åpenbart at problemet ikke er mindre hos oss. Hvis en ikke kan få hjelp fra foreldre vil boligdrømmen forbli en drøm for vanlige folk.

Som leietaker er en prisgitt utleier, og med kortsiktige kontrakter og høy leie er det vanskelig å slå rot så vel som å bygge opp egenkapital. Dette bidrar til å gjøre forskjellene større med hvert varsel vi får om boligprisene. Det er ingen naturlov at bare rike og privilegerte skal kunne bosette seg langsiktig på Sagene. Det er ikke et enkelt enkeltgrep vi kan gjøre for å snu det, men med en helhetlig boligpolitikk og en vilje til å ta i bruk virkemidler kan vi dra utviklingen i en ny retning.

Denne våren fikk Oslo SV vedtatt sitt forslag om Oslobolig. Dette betyr at kommunen i samarbeid med noen utbyggere skal sikre etablererboliger av høy kvalitet til en redusert pris. Vi i Oslo SV ønsker at dette bare skal være starten på at myndighetene aktivt tar ansvar for å endre boligmarkedet.

I tillegg til å øke tilgang til å kjøpe boliger trenger vi også å rydde opp i leiemarkedet. Leiemarkedet er preget av useriøse småaktører, og av store aktører som prioriterer profitt over å tilby leiligheter en kan bygge liv i. «Min drittleilighet»-kampanjen har gitt oss mange eksempler på hvordan leietakere blir presset inn i kummerlige boforhold og ulovlige kontrakter til høye leier.

Vi trenger å endre skattereglene for å gjøre det mindre lønnsomt å kjøpe sekundærboliger som kan leies ut. Dette kan lette presset og gjøre flere leiligheter tilgjengelig for de som ønsker å etablere seg. Samtidig trenger de som leier et enda bedre rettslig vern. Oslo SV ønsker strengere regulering av leiemarkedet, og en tilsynsordning som følger denne opp.

Vi trenger å omfordele penger for å skape varig endring. Vi må kreve at minst 30 prosent av alle nybygg til boligsosiale prosjekter i tredje boligsektor. Boligeiere subsidieres i dag med 50 milliarder gjennom rentefradragsordningen. Vi ønsker også å endre denne slik at den delen som brukes til å subsidiere sekundærboliger heller brukes til å hjelpe de utenfor boligmarkedet inn.

SV er klare for å snu boligmarkedet fra noe en bruker til å tjene penger, til noe en bruker for å bygge liv. Både på Stortinget og i byråd skal vi utvikle nye løsninger, endre skatteregler og øke kravene til utbyggere. Samtidig skal vi bedre forholdene til leietaker, så de slipper å bli utnyttet mens boligmarkedet bedres.