Hvert fjerde år velges ledelsen for menighetene i Den norske kirke, ved kirkevalg. Til høsten er det kirkevalg, og der skal nytt menighetsrådet for blant annet Sagene og Iladalen velges.

Nominasjonskomiteen, der blant annet sokneprest Knut Rygh sitter, ønsker at de som har lyst til å sitte i menighetsrådet melder fra til dem. Dette bør skje så fort som mulig, senest i løpet av mars.

For å sitte i menighetsrådet så må en være medlem i Den norske kirke, og være over 16 år.

– Det er et tillitsverv og Den norske kirke her i Sagene og Iladalen har bruk for et styre som består av mennesker med ulik alder og erfaring. Man trenger ikke å ha vært blant de mest aktive i kirken, mange har rik livserfaring og kunnskaper fra yrkesliv og frivillig arbeid, dette er viktige bidrag til det teamet som skal utgjøre menighetsrådet, sier sokneprest Knut Rygh.

Hvis du har spørsmål eller kunne tenke deg å stille på listen, ta kontakt med Rygh, på mail [email protected], eller tlf: 97632984.

– De som sitter i menighetsrådet har stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i kirken. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. diakoni og gudstjenester, Åpen kirke og kulturaktiviteter, barne- og ungdomsarbeid, jus og økonomiforvaltning.

Menighetsrådet legger forholdene til rette for at menighetens arbeid blir til det beste for kirkens medlemmer og lokalsamfunnet for øvrig.