Søndag 30.oktober døde Reza Rezaee, 61 år gammel. Det er et smertelig tap for alle oss som ble glad i Reza og alt det hjertevarme arbeidet han utførte i bydelen vår både som ansatt og ikke minst som politiker i Rødt Sagene. Han brant særlig for ungdommene i bydelen og at de skulle få et verdig liv.

Reza var virkelig en grasrot-arbeider. Men han hadde også en større himmel over sitt arbeid der vi levde i et samfunn fri fra kapitalisme og konkurranse-jag og fri fra det forskjells-Norge som vi ser idag.

Han kom via Dubai fra Iran til Norge som flyktning i 1987. Han har i mange år og helt fram til nå sittet i bydelsutvalget for Rødt i Bydel Sagene. Han var og bystyremedlem i Oslo fra 2003-2007. I sommer fikk Reza Laila Kjelman-prisen for sin innsats for nærmiljøet i bydelen. Og i beste Reza-ånd ga han premiepengene til aksjonsgruppene «Ja til stor park i Nydalen» og «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet».

Han fikk prisen for sitt lange engasjement med å utvikle møteplasser for alle i nærmiljøene. Og det er Reza i et nøtteskall. Han levde og åndet for sitt nærmiljø og hadde et nettverk der han var på hils med alle, stilte opp for alle som ba om hjelp i hverdagen.

Han kommer alltid til å bli et politisk forbilde for oss i Rødt Sagene. Og de som ble med Reza på tur i bydelen måtte ha god tid. Han så alle, stoppet opp og slo av en prat. Det gikk fort en time på noen hundre meter.

Reza var oppriktig glad i folk og fikk venner overalt og i mange forskjellige miljøer.

Det har ringt ungdommer til oss i Rødt Sagene og spurt om det virkelig er sant at han er død. Og slik er det også for oss som sto Reza nær. Er det virkelig sant.

Vi i Rødt Sagene sender vår medfølelse til hans familie og takker dem for at vi også fikk ta del i hans liv.

Vi savner deg allerede, Reza. Men vi skal forsøke å føre arven videre etter deg.

Våre dypeste kondolanser fra Sagene Rødt,
Ingrid Kvamme Fredriksen, Bjørn O. Bjørnsen, Aud Karin Bjørn og Thor Alexander Almelid