(Avisa Oslo) «I forbindelse med et event på Dyna Fyr vil det i morgen lørdag 18. juni kl. 22.50 bli avfyrt ett fyrverkeri fra lekter på utsiden av fyret og HUK», heter det på Facebook-siden «Fyrverkerivarsel Norge» drevet av Foreningen for Profesjonelle Pyroteknikere.

Dyna fyr ligger i indre Oslofjord og på sørsiden av Bygdøy.

I innlegget heter det også at det er innhentet tillatelse fra politiet i Oslo og Asker og Bærum, samt Oslo brann- og redningsetat. Da Avisa Oslo tar kontakt med Oslo 110-sentral, bekrefter vaktkommandør Rune Elstad at en søknad om oppskytning er blitt godkjent.

– Det er en profesjonell aktør som står for oppskytningen, sier Elstad, før han opplyser at oppskytningen «blir ganske kraftig».

Den kraftigste kategorien

Ifølge Elstad er det en oppskytning av kategori fire. Det er den kraftigste fyrverkerikategorien. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det «fyrverkeri forbundet med høy risiko».

Denne typen fyrverkeri er «beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig».

Elstad sier at det er vanskelig å si hvor synlig og hørbart oppskytningen blir inne i byen.

Oppskytningen kommer i etterkant av at en uvarslet oppskytning ved Aker Brygge skapte mye debatt, hvorpå brannsjef Jon Myroldhaug sa at fyrverkeriet aldri burde vært oppskutt.

Det planlagte fyrverkeriet lørdag skiller seg fra Aker Brygge-oppskytningen ved at den er varslet, er lengre fra byen og skjer i helgen.

Politikere mener nye regler bør vurderes etter omstridt oppskyting