De to siste helgene har det vært en litt større strøm av folk innom Arbeidermuseet på Sagene enn vanlig. Ifølge vertene i museet skyldtes det den nye fotoutstillingen i bakrommet. Folk som kom innom var fornøyde. De fikk se unike fotografier fra miljøene i og langs elva slik den framstår i dag. Mange likte fotografiene. De kjente seg igjen. Noen husket gamle dager. Det ble utveksling av historier. Dialog.

Oslo Museum; Arbeidermuseet har invitert meg, photobytorbjoernmoen, til å stille ut fotografier i «bakrommet» i lokalene på Sagene. Det er bilder tatt over en tidsperiode på ca 5 år - mest de 2 siste - til alle døgnets tider gjennom alle fire årstider. Utstillingen er lagt opp som en vandring fra Maridalen og ned til Bjørvika for å vise hvilket vakkert smykke Oslo kan vise fram. Den er ment som en hyllest til alle dem som gjennom de siste 100 årene har stått på for å rydde opp etter industrieventyret som gjorde byen til det den i dag er blitt. Ikke minst er det en hyllest til tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck som satte elva på det nasjonale kartet og som selv åpnet utstillingen 16. februar i år.

I denne sammenhengen er jeg en selvlært fotograf, en amatør - en som elsker - som ble forelsket i motivene langs elva. Dette førte til en interesse for historien og hvilke spor den har lagt igjen i landskapet. Fotografiene er derfor et forsøk på både å vise hvor flott Akerselva og områdene rundt er blitt og å vise noen av sporene fra svunnen tid som fortsatt er synlige i dagens landskap.

Jeg synes Arbeidermuseet fortjener mye ros og omtale for initiativet til denne utstillingen som er tenkt brukt til besøk av skoleklasser under temaet bærekraft. Den er også et ledd i markeringen av at museet fyller 10 år. Utstillingen varer fram til 8. oktober 2023. Museet er åpent i helgene mellom 11 og 16. Om sommeren er det åpent fra onsdag til søndag.

Ps: Da Sisssel Rønbeck sto foran det vedlagte fotografiet av vannturbinen, slo hun ut med armene og ropet: Kraft! Kraft! Ds