I vår ble det kjent at Forebyggende team i bydel Sagene blir nedlagt, og dette har skapt engasjement, sinne og bekymring hos mange. Teamet har vært finansiert av prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og prosjektperioden går nå mot slutten.

I Sagene bydel jobbes det godt med forebyggende ungdomsarbeid både med og uten prosjektmidlene fra Bufdir. Årsverkene er etter det vi kjenner til fordelt på hele 40 personer, og innbefatter alt fra ledere, klubbmedarbeidere, musikkinstruktører med flere.

Ungdomstiltakene alene utgjør 12 årsverk. Sagene Høyre anerkjenner det viktige ungdomsarbeidet som foregår via ungdomsklubbene og Ung Samvirke. Det organiserte arbeidet er også viktig, og bydelen har et bredt og godt aktivitetstilbud å tilby barn og unge. Sagene bydel er ikke en «fritt vilt»- bydel slik Sagene avis formulerte det 7. juni. Det er å ta saken ut av alle proporsjoner.

Likevel mener Sagene Høyre det er urovekkende at prosjektmidlene til Forebyggende team ikke forlenges, og at det heller ikke, så langt vi kjenner til, foreligger noen plan fra bydelen på hvordan dette skal tas videre over bydelens budsjetter.

Forebyggende barne- og ungdomsarbeid er noe av det viktigste vi kan investere i for å gi barn og unge muligheter til å utvikle seg og bli trygge og selvstendige i egne liv. Ekstra viktig er forebyggende arbeid i nettopp vår bydel. Vi har lavest andel i Oslo som fullfører og består videregående opplæring, 30 prosent fullfører og består ikke. For mange barn og unge starter utfordringene lenge før de begynner på videregående skole, og derfor er det viktig å se summen av gode tiltak både i og utenfor skolen.

Sagene Høyre ønsker at de 1,5 årsverkene som var finansiert med prosjektmidler, blir en fast ordning, finansiert over bydelens budsjett. Forebyggende team har i stor grad drevet oppsøkende virksomhet. De har derfor kunnet få kontakt med sårbare barn og unge som ikke nødvendigvis deltar på organiserte aktiviteter, noe som er svært viktig for å forebygge kriminalitet og rus. Det er mange som ikke oppsøker de organiserte tilbudene selv.

Vi har tidligere i vår bedt bydelsdirektøren om et kostnadsestimat for å finansiere dette, og kommer til å løfte dette inn i budsjettprosessen for 2023 til høsten. Bydel Sagene har dessverre en vanskelig økonomi, og det kommer til å kreve tøffe prioriteringer å få dette til for bydelen og bydelsutvalget. Vi ser frem til konstruktivt samarbeid om gode løsninger med både administrasjonen og øvrige partier i bydelsutvalget. For Høyre er politikk å prioritere det viktigste først. Små summer i den store sammenhengen kan gi betydelige innsparinger på andre budsjettposter. Det lønner seg alltid å forebygge fremfor å reparere/avbøte, enten man ser på samfunnsregnskapet eller enda viktigere, - verdien for hvert enkelt menneske som får et godt og meningsfylt liv.

Jonas Økland, leder av Sagene Høyre
Hilde Bjørklund, nestleder og medlem av bydelsutvalget for Høyre
Torbjørn Furulund, gruppeleder i bydelsutvalget for Høyre

Les også

Trygghetsvandrerne fikk ministerbesøk: – Et viktig signal at vi er der og at vi ikke vil ha narkotika i skolegårdene